Articles Comments

Предизвикай правото! » Archive

Предизвикай: Изпълнителния процес!

Предизвикай: Изпълнителния процес!

Заглавие: „Предизвикай: изпълнителния процес!“ Съставители: Стоян Ставру и Васил Петров Автори (по реда на публикациите): Константин Кунчев, Светослав Пандилов, Румен Неков, Борис Велинов, Васил Петров, Делян Недев, Стоян Ставру, Иван Георгиев, Димитър Иванов, Валентина Попова, Галина Николова, Стефан Тихолов, Таня Градинарова ISBN: 978-954-28-1995-0 Дата на издаване: 28-и май 2016 г. Място на издаване: София Обем: 372 стр. Издателство: Сиела (виж цялата корица) Свързани статии: „За основанието при неоснователното обогатяване между съпрузи“ „За някои недействителни клаузи на брачния договор“ „Уредба на брачния договор в българската и други правни системи“ КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА При липсата на законодателно уредено производство за гражданска несъстоятелност … Read entire article »

Filed under: Вещно право, Книги

Нищожност на брачния договор

Нищожност на брачния договор

Заглавие: „Нищожност на брачния договор“ Автор: Димитър Топузов ISBN: 978-954-28-1994-3 Дата на издаване: 26-и април 2016 г. Място на издаване: София Обем: 352 стр. Издателство: Сиела (виж цялата корица) Свързани статии: „За основанието при неоснователното обогатяване между съпрузи“ „За някои недействителни клаузи на брачния договор“ „Уредба на брачния договор в българската и други правни системи“ КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА Настоящата книга е първото цялостно монографично изследване в българската правна доктрина, посветено на нищожността на брачния договор. Подложени са на обстоен анализ както основанията за нищожност, така и правните … Read entire article »

Filed under: Книги, Семейно и наследствено право

Правото в нови територии

Правото в нови територии

Заглавие: „Правото в нови територии. Правни и етични предизвикателства в ерата на свръхтехнологиите. Разговори с Ирина Недева“ Автор: Стоян Ставру ISBN: 978-619-19-8033-8 Дата на издаване: 19-и февруари 2016 г. Място на издаване: София Обем: 116 стр. Издателство: Нова звезда (виж цялата корица) Свързани интервюта: „Бъдещето на медицината“ КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА „След клонираната овца и пластичната хирургия, във времето на трансплантации, извънматочно зачатие, заместващо майчинство, генна терапия, на прага на биороботиката питаме: какво от правото е приложимо към бясно напредващите наука и технологии.“ Настоящата книга разглежда 12 … Read entire article »

Filed under: Биоправо, Книги

Лекарската грешка

Лекарската грешка

Заглавие: „Лекарската грешка. Гражданска отговорност на лекаря в практиката на ВКС, Гражданска колегия“ Автор: Стоян Ставру ISBN: 978-954-28-1737-6 Дата на издаване: 15-и октомври 2015 г. Място на издаване: София Обем: 288 стр. Издателство: Сиела (виж цялата корица) Свързани статии: „Проблемът за лекарската грешка“ КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА Гражданската отговорност на лекаря обикновено е тема, която раздалечава медиците и юристите, като затваря между тях пространство на съмнение и страх. Разглеждането на юридическите измерения на една от най-натоварващите и едновременно с това най-хуманни професии, каквато е лекарската, обаче … Read entire article »

Filed under: Биоправо, Книги

Владението. Юридически фрагменти

Владението. Юридически фрагменти

Заглавие: „Владението. Юридически фрагменти“ Автор: Стоян Ставру ISBN: 978-954-28-1736-9 Дата на издаване: 15-и октомври 2015 г. Място на издаване: София Обем: 370 стр. Съдържание: разгледай Издателство: Сиела (виж цялата корица) Библиография: разгледай Свързани статии: „Продължава ли владението върху сградата след нейното разрушаване?“ „Последващо предаване на владение, получено въз основа на предварителен договор“ КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА Владението е неизменна част от вещното право. То е един от фактите с най-голямо юридическо значение, който е вълнувал юристите още от древното римско право и продължава да бъде важна част от съвременните европейски … Read entire article »

Filed under: Вещно право, Книги

Публичноправни проблеми на трудовото право

Публичноправни проблеми на трудовото право

Заглавие: „Публичноправни проблеми на трудовото право“ Автор: Васил Петров ISBN: 978-954-28-1643-0 Дата на издаване: 6-и февруари 2015 г. Място на издаване: София Обем: 232 стр. Съдържание: разгледай Издателство: Сиела (виж цялата корица) Библиография: разгледай Статии на Васил Петров: „Спиране на гражданско дело по чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК“ „Констатиране и обявяване недействителността на кандидатска листа или независим кандидат от Централната избирателна комисия“ КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА Книгата е първата от поредицата „Предизвикай правото!“, обединяваща авторски произведения на членове от екипа на Професионален правен сайт ChallengingTheLaw, издавана в сътрудничество с … Read entire article »

Filed under: Книги

Видения в Кутията на Пандора. Биоправо. Книга Втора.

Видения в Кутията на Пандора. Биоправо. Книга Втора.

Заглавие: „Видения в Кутията на Пандора. Биоправо. Книга втора“ Подзаглавие: „Мутации при човешката репродукция. Карнавалната смърт – правни аспекти“ Автор: Стоян Ставру ISBN: 978-619-163-041-7 Дата на издаване: 6-и януари 2014 г. Място на издаване: София Обем: 532 стр. Съдържание: разгледай Издателство: Фенея (виж цялата корица) Библиография: разгледай Свързани статии: „Невидимият пациент“ „За вещноправния ефект на погребението при някои „нововъдведения“?“ „Мозъчна смърт – мозъчен живот“ КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА Веднъж родило се, биоправото е ангажирано с едни от най-важните въпроси на човешкото съществуване: къде са границите на желанието на едно семейство да има свое … Read entire article »

Filed under: Биоправо, Книги

Видения в Кутията на Пандора. Биоправо. Книга Първа.

Видения в Кутията на Пандора. Биоправо. Книга Първа.

Заглавие: „Видения в Кутията на Пандора. Биоправо. Книга първа“ Подзаглавие: „Юридическа митология на човешкото тяло. Флуктуации на правосубектността“ Автор: Стоян Ставру ISBN: 978-619-163-040-0 Дата на издаване: 2-ри януари 2014 г. Място на издаване: София Обем:  548 стр. Съдържание: разгледай Издателство: Фенея (виж цялата корица) Библиография: разгледай Свързани статии: „Биоправо – за пръв път в България“ „Казусът „Мур“ или защо не притежаваме тялото си?“ „Право на полово самоопределение“ КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА С развитието на биотехнологиите и биомедицината редица понятия от социалната и правната сфера бяха поставени пред изпитание. Учени от различни държави отвориха … Read entire article »

Filed under: Биоправо, Книги

Дискусии в българското наследственото право. Книга първа

Дискусии в българското наследственото право. Книга първа

Заглавие: „Дискусии в българското наследствено право. Книга първа“ Автори: Стоян Ставру, Васил Петров ISBN: 978-619-163-033-2 Дата на издаване: 7-ми октомври 2013 г. Място на издаване: София Обем: 422 стр. Съдържание: разгледай Издателство: Фенея (виж цялата корица) Използвана литература: разгледай Свързани статии: „Завет на наследство“ „За уголемяване на дяловете при наследяването по завещание“ „За отказа от наследство при наследствена трансмисия“ КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА Това е втората книга (след „Алеаторността на договорите в българското гражданско право“), която е продукт на съвместните творчески усилия на автори от Професионален правен сайт ChallengingTheLaw.com – интернет сайт, … Read entire article »

Filed under: Книги, Семейно и наследствено право