Articles Comments

Предизвикай правото! » Семейно и наследствено право

Нищожност на брачния договор

Нищожност на брачния договор

Книга №4 от поредицата „Предизвикай: Правото!“ Заглавие: „Нищожност на брачния договор“ Тип: научна монография Автор: Димитър Топузов Художник на корицата: Стоян Кораков ISBN: 978-954-28-1994-3 Дата на издаване: 26-и април 2016 г. Място на издаване: София Обем: 352 стр. Издателство: Сиела (виж цялата корица) Съдържание: разгледай Предговор: разгледай Свързани статии: „За основанието при неоснователното обогатяване между съпрузи“ „За някои недействителни клаузи на брачния договор“ „Уредба на брачния договор в българската и други правни системи“ КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА Настоящата книга е първото цялостно монографично изследване в българската правна доктрина, посветено на нищожността на брачния договор. Подложени са на … Read entire article »

Filed under: Книги, Монографии, Поредица "Предизвикай: Правото!", Семейно и наследствено право

Дискусии в българското наследственото право. Книга първа

Дискусии в българското наследственото право. Книга първа

Заглавие: „Дискусии в българското наследствено право. Книга първа“ Автори: Стоян Ставру, Васил Петров ISBN: 978-619-163-033-2 Дата на издаване: 7-ми октомври 2013 г. Място на издаване: София Обем: 422 стр. Съдържание: разгледай Издателство: Фенея (виж цялата корица) Използвана литература: разгледай Свързани статии: „Завет на наследство“ „За уголемяване на дяловете при наследяването по завещание“ „За отказа от наследство при наследствена трансмисия“ КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА Това е втората книга (след „Алеаторността на договорите в българското гражданско право“), която е продукт на съвместните творчески усилия на автори от Професионален правен сайт ChallengingTheLaw.com – интернет сайт, … Read entire article »

Filed under: Книги, Семейно и наследствено право