Articles Comments

Предизвикай правото! » Гражданско право - обща част, Книги » Алеаторността на договорите

Алеаторността на договорите

Алеаторността на договорите в българското гражданско право

Заглавие: „Алеаторността на договорите в българското гражданско право“

АвториСтоян Ставру, Делян Недев, Мирослав Димитров

ISBN: 978-619-163-009-7

Дата на издаване: 21 февруари 2013 г.

Място на издаване: София

Обем: 340 стр.

Съдържаниеразгледай

Издателство: Фенея (виж цялата корица)

Използвана литератураразгледай

Свързани статии:

Алеаторността на договорите в българското гражданско право

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА

Рискът присъства както в живота, така и в правото. Неговото включване като желан от страните фактор при определяне на правните последици от един договор винаги е представлявало специфична юридическа задача, изискваща повишено внимание. Към сделките на шанса (алеата) традиционно се причисляват хазартните игри, застрахователните договори, договорът за издръжка и гледане, алеаторните продажби (продажбата на зелено, продажбата на наследство, продажбата на търговско предприятие и др.). Освен тях в настоящото изложение е проучена и приложимостта на понятието за алеаторност при договорите за строителство и за дарение. Липсата на изрична законодателна уредба и като цяло доктриналният характер на понятието за алеа правят проблематиката благодатна за дискусии и спорове.

Настоящата книга има за цел да представи различни виждания на своите автори за съдържанието и обхвата на понятието за алеаторност в съвременното българско гражданско право. Авторите нямат за претенция и цел да дадат окончателни отговори на поставяните въпроси, а единствено да провокират дискусия относно алеаторността на договорите – въпрос, който се смята за изяснен, но всъщност крие редица спорни проблеми. Тъй като становищата на авторите не винаги съвпадат, а понякога и си противоречат, именно различието в гледните им точки и многообразието в представяните аргументи е едно от най-голямите предимства на настоящия труд.

За закупуване на книгата: поръчка он лайн на следния линк (втори линк) или в книжарницата на „Нова звезда“ на следния адрес: гр. София, ул. Пиротска № 7, тел. 029831919, 0895770780.

Ако срещнете затруднения с намирането и закупуването на книгата, може да се обърнете директно към авторите.

Стоян Ставру за алеата – вижте тук.

Делян Недев за алеата – вижте тук.

Разговор между Стоян Ставру и Делян Недев:

Видеозапис от представянето на книгата (6 юни 2013 г.).

Първа част: „Думата на авторите“:

Втора част: „Дискусията“:

 

Related posts:

Filed under: Гражданско право - обща част, Книги · Tags:

Comments are closed.