Articles Comments

Предизвикай правото! » Книги, Монографии, Поредица "Предизвикай: Правото!", Търговско право » Апортът в капиталовите търговски дружества

Апортът в капиталовите търговски дружества

Книга №14 от поредицата „Предизвикай: Правото!

Заглавие: „Апортът в капиталовите търговски дружества“

АвторАтанас Петров

Художник на корицата: Стоян Кораков

ISBN: 978-954-28-2762-7

Дата на издаване: 20-и декември 2018 г.

Място на издаване: София

Обем: 376 стр.

Издателство: Сиела (виж цялата корица)

Съдържаниеразгледай

Предговор: разгледай

Свързани статии:

Вещното право на ползване като предмет на непарична вноска при капиталовите търговски дружества

Скрита непарична вноска

 

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА

Извършването на апорт при капиталовите дружества е свързано с особености, поставящи редица значими въпроси, сред които за правната същност на непаричната вноска, за нейния предмет и фактически състав, за изискванията спрямо формата ѝ, за правното действие, а не на последно място и за недействителността на апорта. Настоящото изследване търси и предлага отговор на така поставените въпроси, като се опира на достиженията на правната наука и практика.

Книгата е насочена и към практикуващите юристи, като представя решения на най-често срещаните от тях проблеми, свързани с извършването на непарични вноски. Изследването е подходящо и за студентите, изучаващи дисциплината Търговско право, заинтересувани от предизвикателствата, които могат да бъдат отправени към основни за дружественото право понятия като капитал, учредителната сделка, вписване в търговския регистър, недействителност на учреденото дружество и много други.

 

За закупуване на книгата: поръчка он лайн на следния линк или в книжарниците на Сиела.

Представяне на книгата: предстои

Related posts:

Filed under: Книги, Монографии, Поредица "Предизвикай: Правото!", Търговско право · Tags: ,

Comments are closed.