Articles Comments

Предизвикай правото! » Годишници, Граждански процес, Книги, Поредица "Предизвикай: Съдебната практика!" » Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско процесуално право: 2019

Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско процесуално право: 2019


Годишник
 № 7 (2019) от библиотека „Гражданско процесуално право“ от поредицата „Предизвикай: Съдебната практика!

Заглавие: „Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско процесуално право: 2019″

Тип: годишник (електронна книга)

Библиотека: Гражданско процесуално право

Година: 2020

СъставителиСтоян СтавруРумен Неков

Художник на корицата: Фиделия Косева

ISBN: 978-954-28- 3255-3

Дата на издаване: 12-и ноември 2020 г.

Място на издаване: София

Обем: 380 стр.

Издателство: Сиела (виж цялата корица)

Свързана он лайн рубрика:

Предизвикай: Съдебната практика!

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА

Разпоредбата на чл. 429, ал. 1 ГПК допуска взискател по изпълнителното дело да е лице, което не фигурира в изпълнителния лист. Персоналният (личен) обхват на разпоредбата е ограничен до универсалните и частните правоприемници на кредитора по изпълнителния лист. Когато обаче частното правоприемство е обосновано с материалните предпоставки по чл. 74 ЗЗД (със законна суброгация), само поръчителят и солидарният длъжник, които са платили дълга и които фигурират в изпълнителното основание, са правоприемници на правото на принудително изпълнение на кредитора по изпълнителния лист, но не и всяко трето лице, за което законът предвижда да се суброгира в неговите права.

Решение № 71/24.07.2019 г. по гр.д. № 2576/2018 г. на ВКС, III г.о.

За закупуване на книгата: поръчка он лайн на следния линк или в книжарниците на Сиела

Related posts:

Filed under: Годишници, Граждански процес, Книги, Поредица "Предизвикай: Съдебната практика!" · Tags: ,

Comments are closed.