Articles Comments

Предизвикай правото! » Биоправо, Книги » Етични и правни граници на съвременните медицински грижи

Етични и правни граници на съвременните медицински грижи

Заглавие: „Етични и правни граници на съвременните медицински грижи“

Тип: сборник с научни статии

Съставители: Валентина Кънева и Стоян Ставру

Автори (по реда на публикациите): Стоян Ставру, Свилен Спасов, Любослава Костова, Бояна Петкова, Гергана Мирчева, Мария Радева, Мария Шаркова, Мария Петрова, Иван Георгиев, Елица Куманова, Маргарита Габровска, Николина Ангелова-Барболова, Атанас Анов, Силвия Александрова-Янкуловска, Валентина Кънева

ISBN: 978-954-07-4025-6

Дата на издаване: 10-и април 2015 г.

Място на издаване: София

Обем: 184 стр.

Издателство: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ (виж цялата корица)

Свързани статии:

Грижата и нейните юридически пространства“

Върху правото на пациента да не знае“

Естетична хирургия при деца със Синдром на Даун – проблемът за физическата нормалност като условие за социално включване

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА

Статиите в настоящия сборник представят доклади от Втората национална конференция по биоетика и биоправо, организирана от Фондация за развитие на правосъдието и Професионален правен сайт „Предизвикай правото!“ (challengingthelaw.com) в рамките на проекта „Модерни правни решения: право и етика в националните биополитики“, 2013-2015 г. Те са посветени на етичните и правните граници на грижата за пациентите в съвременната медицинска практика.

За закупуване на книгата: поръчка он лайн на следния линк.

Related posts:

Filed under: Биоправо, Книги · Tags: ,

Comments are closed.