Articles Comments

Предизвикай правото! » Биоправо, Книги, Поредица "Предизвикай: Правото!", Сборници » Лекарската грешка

Лекарската грешка

Книга №3 от поредицата „Предизвикай: Правото!

Заглавие: „Лекарската грешка. Гражданска отговорност на лекаря в практиката на ВКС, Гражданска колегия“

Тип: сборник със съдебна практика (с предговор-коментар)

АвторСтоян Ставру

Художник на корицата: Стоян Кораков

ISBN: 978-954-28-1737-6

Дата на издаване: 15-и октомври 2015 г.

Място на издаване: София

Обем: 288 стр.

Издателство: Сиела (виж цялата корица)

Съдържание: разгледай

Свързани статии:

Проблемът за лекарската грешка

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА

Гражданската отговорност на лекаря обикновено е тема, която раздалечава медиците и юристите, като затваря между тях пространство на съмнение и страх. Разглеждането на юридическите измерения на една от най-натоварващите и едновременно с това най-хуманни професии, каквато е лекарската, обаче може да бъде и начинание, насочено към превенция и сътрудничество. Именно по този път е поела настоящата книга. В света на интердисциплинарната наука юристи и лекари биха могли да обединят усилията си в полза на лекуващите се пациенти.

Настоящата книга има за своя цел систематично да представи и ясно да анализира конкретните медицински и юридически казуси, с които е била сезирана Гражданска колегия на ВКС в периода от 2008-2015 г. Книгата е полезна както за практикуващите лекари и юристи, така и за всеки бивш, настоящ или бъдещ пациент, който би икал да се запознае със съдебна практика на българските съдилища по една толкова важна тема, каквато е лекарската грешка.

За закупуване на книгата: поръчка он лайн на следния линк или в книжарниците на  Сиела.

Интервю за книгата:

Related posts:

Filed under: Биоправо, Книги, Поредица "Предизвикай: Правото!", Сборници · Tags:

Comments are closed.