Articles Comments

Предизвикай правото! » Вещно право, Книги, Поредица "Предизвикай: Съдебната практика!", Тематичници » Предизвикай: Вещните права върху чужда вещ! (2008 – 2018)

Предизвикай: Вещните права върху чужда вещ! (2008 – 2018)

Тематичник №2 от библиотека „Закон за собствеността“ от поредицата „Предизвикай: Съдебната практика!

Заглавие: „Предизвикай: съдебната практика! Вещни права върху чужда вещ: 2008 – 2018. ЗС, Глава VI“

Тип: тематичник

Библиотека: Закон за собствеността

Години: 2008-2018

СъставителСтоян Ставру

Художник на корицата: Фиделия Косева

ISBN: 978-954-28-2782-5

Дата на издаване: 25-и януари 2019 г.

Място на издаване: София

Обем: i-xxxvi, 492 стр., xxxvii-xlvi

Издателство: Сиела (виж цялата корица)

Съдържаниеразгледай

Предговор: „За богатствата на правото

Свързана он лайн рубрика:

Предизвикай: Съдебната практика!

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА

С правна сделка може да бъдат учредени или прехвърлени също ограничени вещни права върху недвижим имот, които правният ред е признавал – при учредяването им (напр. правото на обитаване на жилище), или признава – към момента на прехвърлянето: право на строеж, право на ползване и поземлените сервитути. Ограничените вещни права обаче са изчерпателно посочени в закона, страните не могат да учредят нито да прехвърлят ограничено вещ но право, което правният ред не признава

Решение № 199/10.08.2015 г. по гр.д. № 5955/2014 г. на ВКС, IV г.о.

За закупуване на книгата: поръчка он лайн на следния линк или в книжарниците на Сиела

Related posts:

Filed under: Вещно право, Книги, Поредица "Предизвикай: Съдебната практика!", Тематичници · Tags: , ,

Comments are closed.