Articles Comments

Предизвикай правото! » Вещно право, Граждански процес, Гражданско право - обща част, Книги, Облигационно право, Поредица "Предизвикай: Съдебната практика!", Семейно и наследствено право, Трудово право, Тълковник, Търговско право » Предизвикай: съдебната практика! Тълковник 2019

Предизвикай: съдебната практика! Тълковник 2019


Тълковник
 от поредицата „Предизвикай: Съдебната практика!

Заглавие: „Предизвикай: съдебната практика! Тълковник 2019

Тип: тълковник

Библиотека: Гражданско процесуално право, Гражданско право, Облигационно и търговско право

Години: 2020

СъставителСтоян Ставру

Художник на корицата: Фиделия Косева

ISBN: 978-954-28-3244-7

Дата на издаване: 14-и септември 2020 г.

Място на издаване: София

Обем: 224 стр.

Издателство: Сиела (виж цялата корица)

Съдържаниеразгледай

Свързана он лайн рубрика:

Предизвикай: Съдебната практика!

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА

Защитата на кредитора по чл. 135 ЗЗД при последваща разпоредителна сделка, извършена от лицето, в чиято полза длъжникът се е разпоредил с имуществото си, е чрез предявяване на иска по чл. 135, ал. 1 ЗЗД за недействителност по отношение на него не само на първоначалната сделка с имуществото на длъжника, но и на последващите сделки, които го увреждат.

Тълкувателно решение № 2/09.07.2019 г. по тълк.д. № 2/2017 г. на ВКС, ОСГТК

За закупуване на книгата: поръчка он лайн на следния линк или в книжарниците на Сиела

Related posts:

Filed under: Вещно право, Граждански процес, Гражданско право - обща част, Книги, Облигационно право, Поредица "Предизвикай: Съдебната практика!", Семейно и наследствено право, Трудово право, Тълковник, Търговско право · Tags: ,

Comments are closed.