Articles Comments

Предизвикай правото! » Вещно право, Книги, Поредица "Предизвикай: Съдебната практика!", Тематичници » Предизвикай: Вписванията! (2008 – 2018)

Предизвикай: Вписванията! (2008 – 2018)

Тематичник №3 от библиотека „Закон за собствеността“ от поредицата „Предизвикай: Съдебната практика!

Заглавие: „Предизвикай: съдебната практика! Вписвания: 2008 – 2018. ЗС, Глава ХI“

Тип: тематичник

Библиотека: Закон за собствеността

Години: 2008-2018

СъставителСтоян Ставру

Художник на корицата: Фиделия Косева

ISBN: 978-954-28-3019-1

Дата на издаване: 08-и октомври 2019 г.

Място на издаване: София

Обем: i-xcii, 358 стр., xciii-c

Издателство: Сиела (виж цялата корица)

Съдържаниеразгледай

Предговор: „Херкулес и битката за средната земя

Свързана он лайн рубрика:

Предизвикай: Съдебната практика!

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА

Вписването на охранителни и административни актове, искови молби и съдебни решения по принцип има само оповестително действие: дава възможност на третите лица да узнаят за извършеното разпореждане с недвижимия имот и да се информират за собствеността върху него.

Вписаните актове имат защитно действие: действие, при което придобитото въз основа на вписаният акт вещно право може да се противопостави на всички други придобити преди вписването на този акт вещни права върху същия имот, само в изрично посочените от закона случаи.

Решение № 68/20.02.2012 г. по гр.д. № 719/2011 г. на ВКС, I г.о.

За закупуване на книгата: поръчка он лайн на следния линк или в книжарниците на Сиела

Related posts:

Filed under: Вещно право, Книги, Поредица "Предизвикай: Съдебната практика!", Тематичници · Tags: , ,

Comments are closed.