Articles Comments

Предизвикай правото! » За Книгите

За Книгите

Здравейте, приятели!

Радвам се да Ви посрещна и в този сайт, който е част от инициативата ChallengingTheLaw и има за цел да представи книгите, чийто автор или автори са част от екипа на Професионален правен сайт Предизвикай правото.

Представените книги са подредени по хронологичен ред според датата на тяхното издаване, като най-горе в началната страница на сайта се визуализира най-новата от от тях. Всяка книга е представена с основната информация за нейния издател, обем, съдържание, използвана литература, дата на издаване и пр.

Като автор винаги съм смятал, че публикуването на една книга следва да бъде началото на нейния живот, а не нейната смърт. Именно в момента на публикуването книгата се „ражда“ за своите читатели и започва взаимодействието си с тях, което неизбежно води до нейното развитие и промяна. В този смисъл предоставената в настоящия сайт информация има за цел да изпълни ролята на своеобразен „Акт за раждане“ на всяка една от публикуваните и описани книги.

Всяка книга преминава през различните възрастови особености в своето развитие, с времето печели приятели и врагове, търси своята аудитория, постепенно възмъжава и в крайна сметка намира своя смисъл и предназначение. С настоящата страница бих искал да Ви поканя в този процес, през който в различен момент преминава всяка една моите книги и публикации. Става въпрос за процес, който изисква от мен като автор полагането на постоянни усилия и грижи, подобни на тези, които родителите отдават при отглеждането и възпитаването на своите деца.

Благодарен съм на всички мои съавтори, приятели и съучастници, с които заедно сме търсили възможните разрешения на трудни теоретични и практически въпроси и с които дни наред сме обсъждали конкретните им текстови формулировки.

С удоволствие ще приветствам всяко време, отделено за усъвършенстване, доразвитие, допълване, коментиране или дискутиране на споделените от мен идеи, защото …

това, което прави една книга ценна за нас, е времето, което сме й отделили!

Стоян Ставру

Comments are closed.