Articles Comments

Предизвикай правото! » Съдържание

Съдържание

I. ВЪВЕДЕНИЕ

В какво вярва НЛП? Съдържание

1. Въпросът

2. Трите презумпции в основата на тази книга

2.1. „По-добре е да знаеш, отколкото да не знаеш”

2.2. „Действай, за да разбереш”

2.3. „Дай, за да получиш”

3. Метаубежденията

3.1. Неизбежността на убежденията

3.2. Значението на убежденията

3.3. Сложността на убежденията

3.4. Динамичността на убежденията

3.5. Духовна хигиена

4. За привързаността

4.1. Дилемата на празната чаша

4.2. За търсенето и намирането

II. ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С НЛП


4. Терминът

4.1. „Невро“ (без да е „нервно“)

4.2. „Лингвистично“

4.3. Тирето („–“)

4.4. „Програмиране“

5. Терминологията

5.1. За ролята на термините

5.2. Представките

III. С КАКВО СЕ ЗАНИМАВА НЛП?

7. Как съхраняваме субективния си опит?

7.1. Структурата на субективния опит

7.1.1. Репрезентативни системи

7.1.2. Репрезентативна пълнота

7.1.3. Репрезентативно объркване

7.1.4. Пленници на настоящето

7.1.5. Свръхконфиденциалност

7.1.6. Екологична проверка

7.1.7. Хората са различни

7.1.8. За понятието „истина“

7.1.9. За дискусиите

7.2. Човешкото подсъзнание

7.2.1. Подсъзнателно знание

7.2.2. Кръгът на обучението

7.2.3. Силата на подсъзнанието

7.2.4. Подсъзнателно обучение

7.2.5. Подсъзнателно програмиране

7.3. Светът на метафорите

7.3.1. Паралелна метафора

7.3.2. Конструктивна метафора

7.3.3. Терапевтична метафора

7.3.4. Пространствена метафора

7.4. Речевите парадокси

7.4.1. Ударната сила на речевия парадокс

7.4.2. Метадумите

7.4.3. НЛП и коаните в дзенбудизма

7.5. Подсъзнателна комуникация

7.5.1. Съотношението „вербална-невербална комуникация“

7.5.2. Подсъзнателно (подпрагово) въздействие

7.5.3. Въздействие чрез присъствие

8. Как да колекционираме ефективни модели на поведение?

8.1. Инструментариум

8.2. Преживяване

8.2.1. НЛП разчита на опита на всеки човек

8.2.2. НЛП се разбира чрез опит

8.2.3. НЛП като пирамида

8.3. Моделиране

8.3.1. Организиране на човешкия опит

8.3.2. Презумпцията за неслучайния успех

8.3.3. Източници на модели

8.3.4. НЛП изисква да бъде надскочено!

IV. БАЗИСНИ ПРЕЗУМПЦИИ В НЛП


9. Необходимостта от презумпции

9.1. Нейно величество Презумпцията

9.2. Йерархия

10. Картата не е територия

10.1. Производни оперативни презумпции

10.2. Филтрите

10.2.1. Физически филтри

10.2.2. Наблюдателност

10.2.3. Ментални филтри

10.2.4. Незнанието като ресурс

10.2.5. Саможертвата на „изтритото“

10.2.6. За ролята на ролите

10.3. Картите

10.3.1. Картата като филтър

10.3.2. Картата като меню

10.3.3. Споделяне на карти

10.3.4. „Изчезване“ на картата

10.3.5. Картографиране

10.3.6. Метакартиране

10.4. „Ако искаш да разбереш, действай“

10.4.1. Карта или територия

10.4.2. Поведението е основният източник на информация за човека

10.5. „Ако искаш да разбереш, питай“

10.5.1. Въпросът като проверка на място

10.5.2. Структура на въпроса

10.5.3. Въпросът като крачка напред

10.5.4. И отново: действието като ключ

11. Всичко в света съществува като система

11.1. Производни оперативни презумпции

11.2. Явленията са процеси

11.2.1. Номинализации

11.2.2. Оценъчни категоризации

11.2.3. Субективни допълнения

11.2.4. „Спусъци“

11.2.5. Езиковият модел „E-prime“

11.3. Явленията са системи

11.3.1. Грешката на Декарт

11.3.2. Единството „информация-емоция”

11.4. Котви

11.4.1. Ключовият детайл

11.4.2. Видове и изисквания

11.4.3. Куки

11.4.4. Ритуали

11.5. За живота на системата

11.5.1. Въздействието върху част от системата се отразява върху цялата система

11.5.2. Социално доказателство

11.5.3. Пречката не се премахва, а се интегрира

11.6. Всеки проблем си има решение

11.6.1. Въпросът и отговорът като система

11.6.2. Проблемът като гледна точка

11.6.3. Рефрейминг

11.6.4. Решението като въпрос на мащаб

11.6.5. Решението като въпрос на позициониране

11.6.6. „N”-позиционен анализ

11.6.7. Метаогледало

11.6.8. Екстравагантните позиции

11.7 Вътреличностна комуникация

11.7.1. Вътрешен монолог

11.7.2. Вътрешен диалог

11.7.3. Вътрешна дискусия

V. ОПЕРАТИВНИ ПРЕЗУМПЦИИ


12. Презумпции във връзка с общуването

12.1. „Светът е дружелюбен”

12.1.1. Дружелюбността на системата

12.1.2. Ползата от презумпцията

12.2. „Не можем да не общуваме”

12.3. „Смисълът на общуването е в реакцията, която предизвиква”

14. Презумпции във връзка с постигане на целите

14.1. „Ако някой може да постигне определен резултат, и ние можем да постигнем този резултат”

14.2. „Всяко поведение има цел и положително намерение”

14.3. „Няма провал, има само обратна връзка”’

14.3.1. Въпрос на интерпретация

14.3.2. Ролята на обратната връзка

14.3.3. Работа с информацията

14.4. „Ако това, което правите, не дава търсения от вас резултат, направете нещо друго”

14.4.1. Гъвкавостта като стратегия

14.4.2. Нива на гъвкавост

14.5. „Реакцията е предизвикана от нашето поведение, а не от нашето намерение“

15. Презумпции във връзка с избора

15.1. .„По-добре е да имаш избор, отколкото да нямаш”

15.1.1. Изборът е неизбежен

15.1.2. Линейният „избор“:

15.1.3. Въпросите тип „избор без избор“

15.2. Може би сте очаквали…

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ


16. Отговорът

17. Красотата на хоризонта

VІІ. КАКВО НАУЧИХМЕ ЗА НЛП

1. Тест I

2. Тест II

Вашият коментар