Articles Comments

Предизвикай правото! » Биоправо

Биоетика и биоправо – модерни практики и политики на бъдещето

Биоетика и биоправо – модерни практики и политики на бъдещето

Заглавие: „Биоетика и биоправо – модерни практики и политики на бъдещето“ Пълно заглавие: „Сброник доклади от IV Национална конференция „Биоетика и биоправо – модерни практики и политики на бъдещето“, 21-22 октомври 2016 г., София“ Автори: Атанас Анов, Александър Бандеров, Стоян Ставру, Аглая Денкова, Любослава Костова, Мариана Караджова, Кристиян Христов, Мария Шаркова, Констанс Хесапчиева, Теодора Карамелска, Маргарита Станкова, Полина Михова, Наджеда Славчева, Божидар Ивков, Маргарита Габровска Съставители: Стоян Ставру, Маргарита Станкова, Полина Михова ISBN: 978-954-535-960-6 Дата на издаване: 21-и феврари 2017 г. Място на … Read entire article »

Filed under: Биоправо, Книги

Човешкото тяло между въплътеността и конвенцията. Съвременни перспективи

Човешкото тяло между въплътеността и конвенцията. Съвременни перспективи

Книга №7 от поредицата „Предизвикай: Правото!“ Заглавие: „Човешкото тяло между въплътеността и конвенцията. Съвременни перспективи“ Автор: Стоян Ставру Художник на корицата: Стоян Кораков ISBN: 978-954-28-2124-3 Дата на издаване: 14-и октомври 2016 г. Място на издаване: София Обем: 352 стр. Издателство: Сиела (виж цялата корица) Съдържание: разгледай Свързани статии: „Защо лицето ще надживее тялото – или за технологичното бъдеще на човешката въплътеност?“ „Екология на тялото – когато екзоскелетите стават импланти“ „Телесност и идентичност. Телесни митове и митници: за митовете и митата, които се събират за и около границите на тялото“ КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА … Read entire article »

Filed under: Биоправо, Книги, Монографии, Поредица "Предизвикай: Правото!"

Правото в нови територии

Правото в нови територии

Заглавие: „Правото в нови територии. Правни и етични предизвикателства в ерата на свръхтехнологиите. Разговори с Ирина Недева“ Автор: Стоян Ставру Художник на корицата: Стоян Кораков ISBN: 978-619-19-8033-8 Дата на издаване: 19-и февруари 2016 г. Място на издаване: София Обем: 116 стр. Издателство: Нова звезда (виж цялата корица) Свързани интервюта: „Бъдещето на медицината“ КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА „След клонираната овца и пластичната хирургия, във времето на трансплантации, извънматочно зачатие, заместващо майчинство, генна терапия, на прага на биороботиката питаме: какво от правото е приложимо към бясно напредващите наука и … Read entire article »

Filed under: Биоправо, Книги

Лекарската грешка

Лекарската грешка

Книга №3 от поредицата „Предизвикай: Правото!“ Заглавие: „Лекарската грешка. Гражданска отговорност на лекаря в практиката на ВКС, Гражданска колегия“ Автор: Стоян Ставру Художник на корицата: Стоян Кораков ISBN: 978-954-28-1737-6 Дата на издаване: 15-и октомври 2015 г. Място на издаване: София Обем: 288 стр. Издателство: Сиела (виж цялата корица) Съдържание: разгледай Свързани статии: „Проблемът за лекарската грешка“ КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА Гражданската отговорност на лекаря обикновено е тема, която раздалечава медиците и юристите, като затваря между тях пространство на съмнение и страх. Разглеждането на юридическите измерения на една от най-натоварващите и едновременно … Read entire article »

Filed under: Биоправо, Книги, Поредица "Предизвикай: Правото!"

Етични и правни граници на съвременните медицински грижи

Етични и правни граници на съвременните медицински грижи

Заглавие: „Етични и правни граници на съвременните медицински грижи“ Съставители: Валентина Кънева и Стоян Ставру Автори (по реда на публикациите): Стоян Ставру, Свилен Спасов, Любослава Костова, Бояна Петкова, Гергана Мирчева, Мария Радева, Мария Шаркова, Мария Петрова, Иван Георгиев, Елица Куманова, Маргарита Габровска, Николина Ангелова-Барболова, Атанас Анов, Силвия Александрова-Янкуловска, Валентина Кънева ISBN: 978-954-07-4025-6 Дата на издаване: 10-и април 2015 г. Място на издаване: София Обем: 184 стр. Издателство: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ (виж цялата корица) Свързани статии: „Грижата и нейните юридически пространства“ „Върху правото на пациента да не … Read entire article »

Filed under: Биоправо, Книги

Видения в Кутията на Пандора. Биоправо. Книга Втора.

Видения в Кутията на Пандора. Биоправо. Книга Втора.

Заглавие: „Видения в Кутията на Пандора. Биоправо. Книга втора“ Подзаглавие: „Мутации при човешката репродукция. Карнавалната смърт – правни аспекти“ Автор: Стоян Ставру ISBN: 978-619-163-041-7 Дата на издаване: 6-и януари 2014 г. Място на издаване: София Обем: 532 стр. Съдържание: разгледай Издателство: Фенея (виж цялата корица) Библиография: разгледай Свързани статии: „Невидимият пациент“ „За вещноправния ефект на погребението при някои „нововъдведения“?“ „Мозъчна смърт – мозъчен живот“ КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА Веднъж родило се, биоправото е ангажирано с едни от най-важните въпроси на човешкото съществуване: къде са границите на желанието на едно семейство да има свое … Read entire article »

Filed under: Биоправо, Книги

Видения в Кутията на Пандора. Биоправо. Книга Първа.

Видения в Кутията на Пандора. Биоправо. Книга Първа.

Заглавие: „Видения в Кутията на Пандора. Биоправо. Книга първа“ Подзаглавие: „Юридическа митология на човешкото тяло. Флуктуации на правосубектността“ Автор: Стоян Ставру ISBN: 978-619-163-040-0 Дата на издаване: 2-ри януари 2014 г. Място на издаване: София Обем:  548 стр. Съдържание: разгледай Издателство: Фенея (виж цялата корица) Библиография: разгледай Свързани статии: „Биоправо – за пръв път в България“ „Казусът „Мур“ или защо не притежаваме тялото си?“ „Право на полово самоопределение“ КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА С развитието на биотехнологиите и биомедицината редица понятия от социалната и правната сфера бяха поставени пред изпитание. Учени от различни държави отвориха … Read entire article »

Filed under: Биоправо, Книги