Articles Comments

Предизвикай правото! » Entries tagged with "вписване"

Предизвикай правото! Годишник 2015

Предизвикай правото! Годишник 2015

Заглавие: „Предизвикай правото! Годишник 2015″ Редакционна колегия: Стоян Ставру, Васил Петров, Румен Неков, Делян Недев Художник корица: Маргарита Павлова ISSN: 1314-7854 Дата на издаване: 12-и март 2017 г. Място на издаване: София Обем: 943 стр. Издателство: Предизвикай правото! УВОДНИ ДУМИ Здравейте, приятели, “Предизвикай правото!” е професионален правен сайт (ISSN 1314-7854), фокусиран върху “трудните” въпроси в правото – въпросите без отговор и въпросите с няколко верни отговора. От самото си създаване през 2010 г. той е предназначен за професионалистите юристи и за всеки, който притежава смелостта да задава трудните … Read entire article »

Filed under: Вещно право

Отказът на съдията по вписванията

Отказът на съдията по вписванията

Заглавие: „Отказът на съдията по вписванията в практиката на Върховния касационен съд (2008-2011)“ Автор: Стоян Ставру ISBN: 978-954-9499-84-1 Дата на издаване: 25 юни 2012 г. Място на издаване: София Обем: 524 стр. Съдържание: разгледай Съдържание на систематизираната съдебна практика: разгледай Издателство: Фенея (виж цялата корица) Използвана литература: разгледай Свързани статии: „Преминаване на ипотеката при цесия на обезпеченото вземане“ (част от книгата) „Къде се вписва договорът за управление на жилищен комплекс от затворен тип?“ „Как десетгодишният срок по чл. 172 ЗЗД се отразява върху съществуването на ипотеката?“ За закупуване на книгата: поръчка он лайн на следния линк (втори … Read entire article »

Filed under: Вещно право, Книги