Articles Comments

Предизвикай правото! » Сборници, Семейно и наследствено право » Брак и отношения между съпрузите

Брак и отношения между съпрузите

Книга № 22 от поредицата „Предизвикай: Правото!

Заглавие: „Брак и отношения между съпрузите. Дискусионник по семейно право“

Тип: дискусионник

СъставителиСтоян Ставру, Димитър Топузов

Автори (по реда на публикациите): Благой Делиев, Мария П. Петрова, Мария Радева, Момчил Мавров, Мария Христозова, Димитър Топузов, Анна Чолакова, Никола Шопов, Надежда Желева, София Коланева, Атанас Петров, Жана Колева, Борислав Ганчев, Катя Боева, Николай Голчев, Стефан Тихолов, Цветалина Петкова, Петър Топуров, Андрей Георгиев, Тихомир Р. Рачев, Толик Генчев, Стоян Ставру, Веселин Петров, Велина Тодорова, Гюлдан Еркя- нова, Ангелина Богданова, Деница Любенова, Тихомир Н. Рачев, Милена Кадиева, Делян Недев.

Рецензенти: доц. д.н. Стоян Ставру, доц. д-р Велина Тодорова, гл. ас. д-р Димитър Топузов

Художник на корицата: Стоян Кораков

ISBN: 978-619-202-730-8

Дата на издаване: 22-и февруари 2022 г.

Място на издаване: София

Обем: 400 стр.

Издателство: Университетско издателство „Паисий Хилендарски“ (цялата корица)

Съдържаниеразгледай

Свързани статии:

 Установяване на произхода на дете, заченато “ин витро”, при погрешно имплантиране на чужд ембрион

Установяване на бащинство на деца, родени при фактическо съпружеско съжителство

Допустимо ли е брачният договор да съдържа клаузи за разходи при асистирана репродукция?

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА

Книгата представя 13 научни дискусии по спорни въпроси на брака и отношенията между съпрузите. Въпросите са подбрани с оглед на тяхната актуалност и значимостта им за развитието на правото. Отделено е внимание не само на споровете относно съдържанието на действащото законодателство, но и на тези за посоката, в която българското семейно право трябва да се развива.

Положителната и отрицателната теза по всеки един от дискусионните въпроси са подробно развити от отделни автори. Понякога двете тези почиват на коренно различна философия и принципи и изглежда не могат в нищо да се срещнат. В други случаи опонентите споделят някои идейни и ценностни ориентири, което води до известно сближаване на техните позиции. Оценката на изводите и предложените аргументи е оставена на читателя. Целта на съставителите е да го направят съпричастен на дебата по дискутираните въпроси и да му позволят по-лесно да се ориентира в него.

Авторите (дискутанти) са университетски преподаватели от почти всички юридически факултети в страната, изследователи от БАН, практикуващи юристи (съдии, адвокати, юрисконсулти) и правозащитници. Разнообразният профил на участниците в дискусиите е гаранция за това, че в книга- та може да бъде открита богата палитра от подходи и идеи, които ще направят четивото интересно и полезно за изключително широк кръг читатели.

За закупуване на книгата: в книжарницата на Университетско издателство „Паисий Хилендарски“ и поръчка он лайн.

Видео от представяне на книгат: предстои

Related posts:

Filed under: Сборници, Семейно и наследствено право · Tags: ,

Вашият коментар