Articles Comments

Предизвикай правото! » Монографии, Семейно и наследствено право » Приемане на наследството по опис

Приемане на наследството по опис

Книга № 23 от поредицата „Предизвикай: Правото!

Заглавие: „Приемане на наследството по опис“

Тип: дискусионник

Автор: д-р Васил Петров

Художник на корицата: Стоян Кораков

ISBN: 978-619-226-260-0

Дата на издаване: 30-и август 2023 г.

Място на издаване: София

Обем: 120 стр.

Издателство: Сиби

Свързани статии:

 Два процесуални аргумента за отговорността на наследника, приел по опис

Хипотези за назначаване и представителна власт на управителя на наследство

Оценяем ли е искът за възстановяване на запазена част от наследството?

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА

Книгата съдържа анализ на теорията и съдебната практика по възловите проблеми на приемането на наследството по опис.

Разглеждат се същността нап риемането по опис, процедурата на описа, отговорността на наследника, приел по опис, за наследствените задължения, защитата на кредиторите, управлението на наследството от наследника по опис и възстановяването на запазена част на наследството.

За закупуване на книгата: в книжарницата на Сиби и поръчка он лайн.

Related posts:

Filed under: Монографии, Семейно и наследствено право · Tags:

Вашият коментар