Articles Comments

Предизвикай правото! » Биоправо, Книги » Видения в Кутията на Пандора. Биоправо. Книга Втора.

Видения в Кутията на Пандора. Биоправо. Книга Втора.

Заглавие: „Видения в Кутията на Пандора. Биоправо. Книга втора“

Подзаглавие: „Мутации при човешката репродукция. Карнавалната смърт – правни аспекти“

АвторСтоян Ставру

ISBN: 978-619-163-041-7

Дата на издаване: 6-и януари 2014 г.

Място на издаване: София

Обем: 532 стр.

Съдържаниеразгледай

Издателство: Фенея (виж цялата корица)

Библиографияразгледай

Свързани статии:

Невидимият пациент

За вещноправния ефект на погребението при някои „нововъдведения“?

Мозъчна смърт – мозъчен живот

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА

Веднъж родило се, биоправото е ангажирано с едни от най-важните въпроси на човешкото съществуване: къде са границите на желанието на едно семейство да има свое дете, когато науката му позволява все повече възможности (какво е основанието да отхвърлим тези възможности); нужни ли са всички онези табута и ритуални практики, които отнемат телата на мъртвите, вместо да позволяват използването им като своеобразен материален ресурс за живите (например използването им като експонати за обучение, като произведения на изкуството и пр.)…

Едни от най-важните човешки ценности, които до скоро са следвали биологичните ограничения на човешкото тяло, днес се сблъскат с новите възможности на биомедицината и трябва да докажат своята валидност. Биоправните дилеми се превръщат в своеобразен тест за ценностна идентичност, търсейки решенията си в най-дълбоките пластове на правото.

И тъй като биоправото е неизменно свързано с биологичната даденост на човешкото тяло, опитите за преодоляване на последното и за виртуализация на личността поставят и последния, изглеждащ преждевременен и абсурден, но всъщност напълно предвидим въпрос: идва ли краят на БИОПРАВОТО?

За закупуване на книгата: поръчка он лайн на следния линк или в книжарницата на „Нова звезда“ на следния адрес: гр. София, ул. Пиротска № 7, тел. 029831919, 0895770780.

Видеозапис на официалното представяне на книгата:

Related posts:

Filed under: Биоправо, Книги · Tags: ,

Comments are closed.