Articles Comments

Предизвикай правото! » Семейно и наследствено право

Дискусии в българското наследственото право. Книга първа

Дискусии в българското наследственото право. Книга първа

Заглавие: „Дискусии в българското наследствено право. Книга първа“ Автори: Стоян Ставру, Васил Петров ISBN: 978-619-163-033-2 Дата на издаване: 7-ми октомври 2013 г. Място на издаване: София Обем: 422 стр. Съдържание: разгледай Издателство: Фенея (виж цялата корица) Използвана литература: разгледай Свързани статии: „Завет на наследство“ „За уголемяване на дяловете при наследяването по завещание“ „За отказа от наследство при наследствена трансмисия“ КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА Това е втората книга (след „Алеаторността на договорите в българското гражданско право“), която е продукт на съвместните творчески усилия на автори от Професионален правен сайт ChallengingTheLaw.com – интернет сайт, … Read entire article »

Filed under: Книги, Семейно и наследствено право