Articles Comments

Предизвикай правото! » Книги, Семейно и наследствено право » Дискусии в българското наследственото право. Книга първа

Дискусии в българското наследственото право. Книга първа

Дискусии в наследственото право. Книга първа.

Заглавие: „Дискусии в българското наследствено право. Книга първа“

АвториСтоян Ставру, Васил Петров

ISBN: 978-619-163-033-2

Дата на издаване: 7-ми октомври 2013 г.

Място на издаване: София

Обем: 422 стр.

Съдържаниеразгледай

Издателство: Фенея (виж цялата корица)

Използвана литератураразгледай

Свързани статии:

Завет на наследство

За уголемяване на дяловете при наследяването по завещание

За отказа от наследство при наследствена трансмисия

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА

Това е втората книга (след „Алеаторността на договорите в българското гражданско право“), която е продукт на съвместните творчески усилия на автори от Професионален правен сайт ChallengingTheLaw.com – интернет сайт, на който част от започнатите в настоящата книга дискусии със сигурност ще продължат. Този път фокусът на вниманието е насочен към по-рядко разглеждани в доктрината, силно дискусионни, но и практически значими хипотези на наследственото право. Сред дискутираните теми са недостойнството за наследяване (чл. 3 и 4 ЗН), наследственоправните последици при едновременна смърт на две взаимно наследяващи се лица (чл. 10а ЗН), наследственоправното положение на общината по чл. 11 ЗН, заветът на гола собственост, заветът на авторско право, заветът на владение, както и дискусионните въпроси за уголемяването на дяловете при наследяване по завещание и за допустимостта на отказа от наследство от името на ненавършило пълнолетие лице.

Авторите на настоящата книга са убедени, че с настоящата книга нито започват, нито ще приключат дискусиите в наследственото право, но се надяват, че с обединяването на усилията и идеите си ще помогнат на читателя да открие нови измерения на проблемите в наследственото право.

За закупуване на книгата: поръчка он лайн на следния линк (втори линк) или в книжарницата на „Нова звезда“ на следния адрес: гр. София, ул. Пиротска № 7, тел. 029831919, 0895770780.

Видеозапис на официалното представяне на книгата (1 ноември 2013 г.)

Filed under: Книги, Семейно и наследствено право

Comments are closed.