Articles Comments

Предизвикай правото! » Книги, Монографии, Поредица "Предизвикай: Правото!" » Публичноправни проблеми на трудовото право

Публичноправни проблеми на трудовото право

Книга №1 от поредицата „Предизвикай: Правото!

Заглавие: „Публичноправни проблеми на трудовото право“

Тип: научна монотрафия

АвторВасил Петров

Художник на корицата: Стоян Кораков

ISBN: 978-954-28-1643-0

Дата на издаване: 6-и февруари 2015 г.

Място на издаване: София

Обем: 232 стр.

Издателство: Сиела (виж цялата корица)

Съдържаниеразгледай

Предговорразгледай

Библиографияразгледай

Статии на Васил Петров:

Спиране на гражданско дело по чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК

Констатиране и обявяване недействителността на кандидатска листа или независим кандидат от Централната избирателна комисия

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА

Книгата е първата от поредицата „Предизвикай правото!“, обединяваща авторски произведения на членове от екипа на Професионален правен сайт ChallengingTheLaw, издавана в сътрудничество с издателство „Сиела“. Поредицата атакува трудните, спорни и дискусионни въпроси в правото – въпросите без верен отговор и въпросите с няколко верни отговора. Въпросите, които пораждат и спорна съдебна практика, и лутания в доктрината.

Автор на „Публичноправни проблеми на трудовото право“ е Васил Петров – съдия в Софийския районен съд и докторант по право в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“. Книгата е разделена на две части: „Административноправни проблеми на трудовото право“ и „Процесуални проблеми на трудовото право“, в които са обединени общо 11 публикации по актуални въпроси на трудовото право и защитата на трудовите права пред съда и от органите на администрацията. Публикациите са пряко инспирирани от спорни казуси както на гражданските съдилища, така и на Върховния административен съд. Казуси, които предизвикват юриста да разсъждава с категориите на частното, но и на публичното право и да търси правилен и справедлив отговор в полза на страните в трудовото правоотношение и на правната сигурност.

За закупуване на книгата: поръчка он лайн на следния линк или в книжарниците на  Сиела.

Видеозапис на официалното представяне на книгата:

Filed under: Книги, Монографии, Поредица "Предизвикай: Правото!"

Comments are closed.