Articles Comments

Предизвикай правото! » Вещно право, Книги, Мини, Облигационно право, Поредица "Предизвикай: Правото!" » Вещи в природно състояние: собственост и отговорност за вреди в контекста на чл. 50 ЗЗД

Вещи в природно състояние: собственост и отговорност за вреди в контекста на чл. 50 ЗЗД

Книга №18 от поредицата „Предизвикай: Правото!

Заглавие: „Вещи в природно състояние: собственост и отговорност за вреди в контекста на чл. 50 ЗЗД“

Тип: научна монография

АвторСтоян Ставру

Художник на корицата: Стоян Кораков

ISBN: 978-954-28-3097-9

Дата на издаване: 02-и януари 2020 г.

Място на издаване: София

Обем: 318 стр.

Издателство: Сиела (виж цялата корица)

Съдържаниеразгледай

Съдържаниепредисловие

Рецензия: на проф. дюн Георги Пенчев

Свързани статии:

Права на природата – насред екологичната есхатология и правната теория?

Право на собственост и право на природоползване – разграничение и съотношение

Права на природата – решението, което променя правилата на играта

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА

Въпросът за защитата на природата се поставя все по-остро не само в България, но и от цялата международна общественост. Настоящата монография има за цел да предложи възможни вещноправни решения на част от съществуващите екологични проблеми. Тези решения преминават през обосноваването както на една особена категория вещи: вещи в природно състояние, така и на един особен формат на собственост: пасивна природосъхраняваща собственост, основаващи се не толкова върху концепцията за употреба (права), колкото върху идеята за грижа (задължения) за природата. Предложенията са направени в контекста на въпроси относно отговорността за вреди, произлезли от вещи (чл. 50 ЗЗД), тъй като именно с този правен институт е свързан реален юридически казус, дал възможност на българската съдебна практика да осмисли понятието „вещи в природно състояние“.

За закупуване на книгата: поръчка он лайн на следния линк или в книжарниците на Сиела.

Представяне на книгата:

предстои

Filed under: Вещно право, Книги, Мини, Облигационно право, Поредица "Предизвикай: Правото!"

Comments are closed.