Articles Comments

Предизвикай правото! » Книги, Монографии, Поредица "Предизвикай: Правото!" » Общият административен акт

Общият административен акт

Книга №8 от поредицата „Предизвикай: Правото!

Заглавие: „Общият административен акт“

Тип: научна монография

АвторВасил Петров

Художник на корицата: Стоян Кораков

ISBN: 978-619-195-2297-4

Дата на издаване: 19-и април 2017 г.

Място на издаване: София

Обем: 408 стр.

Издателство: Сиела (виж цялата корица)

Съдържаниеразгледай

Предговорразгледай

Библиографияразгледай

Статии на Васил Петров:

Отмяна на влязло в сила съдебно решение поради осъдително решение на Европейския съд за защита на правата на човека: конституционност и целесъобразност

Споразумението по чл. 20 от Административнопроцесуалния кодекс

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА

Книгата е посветена на института на общия административен акт в българското административно право. Разгледани са производствата по издаване, оспорване и изпълнение на общи административни актове в Административнопроцесуалния кодекс и в специалните закони. Анализирана е богатата съдебна практика на Върховния административен съд по приложение на института. На основата на преглед на сравнителноправно познатите видове общи административни актове е направен опит за усъвършенстване на легалното определение на общия административен акт и на административнопроцесуалния режим на тези актове.
Като цялостен монографичен труд за общия административен акт книгата може да се ползва от всички, които прилагат Административнопроцесуалния кодекс, както и от всички, които имат научен интерес по темата.

За закупуване на книгата: поръчка он лайн на следния линк или в книжарниците на  Сиела.

Видеозапис на официалното представяне на книгата:

 

Filed under: Книги, Монографии, Поредица "Предизвикай: Правото!" · Tags:

Comments are closed.