Articles Comments

Предизвикай правото! » Вещно право, Книги, Поредица "Предизвикай: Съдебната практика!", Тълковник » Предизвикай: Вещното право! (1961 – 2019)

Предизвикай: Вещното право! (1961 – 2019)


Тълковник
 от библиотека „Закон за собствеността“ от поредицата „Предизвикай: Съдебната практика!

Заглавие: „Предизвикай: съдебната практика! Вещно право: 1961 – 2019. Закон за собствеността“

Тип: тълковник

Библиотека: Закон за собствеността

Години: 1961-2019

СъставителСтоян Ставру

Художник на корицата: Фиделия Косева

ISBN: 978-954-28-2983-6

Дата на издаване: 30-и септември 2019 г.

Място на издаване: София

Обем: i-xxxii, 727 стр., xxxiii-l

Издателство: Сиела (виж цялата корица)

Съдържаниеразгледай

Предговор: „Добрият текст и добрият съдия

Свързана он лайн рубрика:

Предизвикай: Съдебната практика!

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА

Законодателят не може да обхване в хипотезата на правната норма цялото разнообразие от житейски случаи, при които действа правната норма и се пораждат предвидените в нея правни последици. … Като използва бланкетни понятия, нормативният акт неизбежно възлага на съдилищата функцията да ги изпълнят с конкретно съдържание. Така съдебната практика става съобразно волята на самия законодател съпричастна в конкретизацията на нормативния акт, без която той не може да бъде приложен.

Решение № 15/06.11.2018 г. по к. д. № 10/2018 г. на КС на РБ

За закупуване на книгата: поръчка он лайн на следния линк или в книжарниците на Сиела

Related posts:

Filed under: Вещно право, Книги, Поредица "Предизвикай: Съдебната практика!", Тълковник · Tags: , , , , , , ,

Comments are closed.