Articles Comments

Предизвикай правото! » Вещно право » Предизвикай правото! Годишник 2015

Предизвикай правото! Годишник 2015

Заглавие: „Предизвикай правото! Годишник 2015″

Редакционна колегияСтоян Ставру, Васил Петров, Румен Неков, Делян Недев

Художник корица: Маргарита Павлова

ISSN: 1314-7854

Дата на издаване: 12-и март 2017 г.

Място на издаване: София

Обем: 943 стр.

Издателство: Предизвикай правото!

УВОДНИ ДУМИ

Здравейте, приятели,

“Предизвикай правото!” е професионален правен сайт (ISSN 1314-7854), фокусиран върху “трудните” въпроси в правото – въпросите без отговор и въпросите с няколко верни отговора. От самото си създаване през 2010 г. той е предназначен за професионалистите юристи и за всеки, който притежава смелостта да задава трудните въпроси и е готов да изслуша непопулярните им отговори.

Ако повечето предназначени за юристи медии са насочени към предоставянето на ясни и еднозначни отговори, както и към формулирането на безусловни стратегии за печелене на възникващите в практиката правни спорове и конфликти, “Предизвикай правото!” разпознава сред своите задачи и такива, насочени към разколебаване и дори към объркване на професионалистите юристи в категоричността на някои традиционно давани отговори в правото. Редица статии и публикации в “Предизвикай правото!” имат за своя цел както да предлагат възможни отговори на поставените в тях въпроси, така и да “отнемат” готовите отговори на своите читатели. Този акт на “отнемане” е в основата на всяко проблематизиране, което е едновременно откриване на нови пространства за мислене и обещание за траектории на възможно развитие. Именно това проблематизиране на правото ние обозначаваме с израза “Предизвикай правото!”.

Има различни начини да се предизвика правото. Както беше посочил съдия Борислав Белазелков на проведената през 2015 г. Национална конференция “Предизвикай: Изпълнителния процес!”, правото може да бъде предизвикано както със законни, така и с незаконни действия и бездействия. Срещу него може да се води война “навън” (ако позволите тази аналогия – “малък джихад”), но и война “отвътре” (ако продължим същата аналогия – “голям джихад”). Можем просто да спрем да изпълняваме закона, но и можем да започнем да разсъждаваме върху него и неговия смисъл. Именно към втория подход – подхода на войната “отвътре”, са насочени усилията на редакторите и авторите в “Предизвикай правото!” Осмисляне чрез радикализиране на съмненията в принципните и в неопровержими разрешения в правото. Устояване в правото чрез проверка и на най-екзотичните и “недопустими” юридически разрешения.

В този смисъл, не е грешка и прочитът на друг приятел на сайта, който без умисъл, но и с усет, вместо “Предизвикай правото!” употреби израза “Предозирай правото!” Защото, ако справедливостта е въпрос на мяра, то експериментите с дозата са експерименти в името на справедливостта.

Приятно четене!                                                                                    От редколегията

Годишникът може да свалите и да прочетете тук.

Related posts:

Filed under: Вещно право · Tags: , , , , , , , , ,

Comments are closed.