Articles Comments

Предизвикай правото! » Книги, Монографии, Облигационно право, Поредица "Предизвикай: Правото!" » Обезщетение за неимуществени (морални) вреди в България

Обезщетение за неимуществени (морални) вреди в България

Книга №19 от поредицата „Предизвикай: Правото!

Заглавие: „Обезщетение за неимуществени (морални) вреди в България в контекста на задължителната застраховка „гражданска отговорност“ на автомобилистите“

Тип: научна монография

АвторСтоян Ставру

Художник на корицата: Стоян Кораков

ISBN: 978-954-28-3216-4

Дата на издаване: 24-и юни 2020 г.

Място на издаване: София

Обем: 448 стр.

Издателство: Сиела (виж цялата корица)

Съдържаниеразгледай

Рецензия: на проф. дфн Стилиян Йотов (прочети)

Свързани статии:

Някои проблемиава на обезщетяването на неимуществени вреди при юридическите лица

За неимуществените вреди, произтичащи от страданията, причинени на вещ

Обезщетяване на вреди от незаконосъобразни облагоприятстващи индивидуални административни актове

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА

Според действащото българско законодателство неимуществените, известни още като морални, вреди се обезщетяват „по справедливост“. Използването на толкова съпротивляващо се срещу всякаква дефиниция философско понятие като справедливостта, за да се осигури действието на една практически ориентирана правна норма, създава сериозно напрежение в процеса на правоприлагане. Именно въпросите, продукт на това напрежение, са разгледани в настоящата книга, като това е направено в контекста на необходимостта от създаването на методика за определяне размера на обезщетенията за неимуществени вреди вследствие на смърт или телесно увреждане при задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.

За закупуване на книгата: поръчка он лайн на следния линк или в книжарниците на Сиела.

Related posts:

Filed under: Книги, Монографии, Облигационно право, Поредица "Предизвикай: Правото!" · Tags: ,

Comments are closed.