Articles Comments

Предизвикай правото! » Вещно право, Годишници, Гражданско право - обща част, Книги, Поредица "Предизвикай: Съдебната практика!", Семейно и наследствено право » Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско право: 2019

Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско право: 2019


Годишник
 № 8 (2019) от библиотека „Гражданско право“ от поредицата „Предизвикай: Съдебната практика!

Заглавие: „Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско право: 2019″

Тип: годишник (електронна книга)

Библиотека: Гражданско право

Година: 2020

СъставителиСтоян СтавруРумен Неков

Художник на корицата: Фиделия Косева

ISBN: 978-954-28-3326-0

Дата на издаване: 12-и ноември 2020 г.

Място на издаване: София

Обем: 482 стр.

Издателство: Сиела (виж цялата корица)

Свързана он лайн рубрика:

Предизвикай: Съдебната практика!

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА

Допустимо е да бъде направен отказ от наследство от името на малолетен наследник, респективно непълнолетен наследник да се откаже от наследство със съгласието на своя родител или попечител, тъй като отказът от наследство не представлява отказ от права по смисъла на чл. 130, ал. 4 СК.

Не съществува пречка по реда на чл. 130, ал. 3 СК съдът по настоящия адрес на детето да извърши преценка дали отказът от наследство е в негов интерес, макар отказът от наследство да не представлява действие по разпореждане с конкретно имущество. В производството по чл. 130, ал. 3 СК съдът следва да съпостави стойността на активите на наследството, ако има такива, със стойността на задълженията на наследодателя, каквато преценка призованият към наследяване извършва лично, ако е пълнолетен и дееспособен, преди да вземе решение дали да приеме наследството, да го приеме ли по опис или да се откаже от него.

Определение № 180/30.10.2019 г. по ч.гр.д. № 3644/2019 г. на ВКС, I г.о.

За закупуване на книгата: поръчка он лайн на следния линк или в книжарниците на Сиела

Related posts:

Filed under: Вещно право, Годишници, Гражданско право - обща част, Книги, Поредица "Предизвикай: Съдебната практика!", Семейно и наследствено право · Tags: ,

Comments are closed.