Articles Comments

Предизвикай правото! » Вещно право, Облигационно право, Поредица "Предизвикай: Правото!", Сборници, Семейно и наследствено право » Предизвикай: Вписванията!

Предизвикай: Вписванията!

Книга №20 от поредицата „Предизвикай: Правото!

Заглавие: „Предизвикай: Вписванията!“

Тип: сборник с научни доклади

СъставителСтоян Ставру

Автори (по реда на публикациите):  Димитър Стоянов, Стоян Ставру, Делян Недев, Румен Неков, Атанас Додов, Деян Петров, Ася Тороманова, Атанас Блидов, Васил Петров, Мартин Пенчев, Атанас Петров, Борислав Ганчев, Златка Вангелова, Георг Шиков.

Рецензенти: доц. д-р Мирослав Димитров, доц. д-р Николай Колев, доц. д-р Стоян Ставру

Художник на корицата: Стоян Кораков (по картини на Василий Кандински)

ISBN: 9789542833857

Дата на издаване: 18-и януари 2021 г.

Място на издаване: София

Обем: 324 стр.

Издателство: Сиела (цялата корица)

Съдържаниеразгледай

Свързани статии:

 Къде се вписва договорът за управление на жилищен комплекс от затворен тип?

Бележки по правната уредба на режима за вписване на действителните собственици по Закона за мерките срещу изпирането на пари в търговския регистър и регистъра за юридически лица с нестопанска цел

По някои въпроси на вписването, добросъвестното владение и придобивната давност, поставени в съдебната практика

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА

Сборникът съдържа 14 статии, систематизирани в 3 тематични раздела, посветени на проблемите на вписването в службите по вписвания, в регистъра за приеманията и отказите от наследство, както и в търговския регистър. По-голямата част от статиите бяха представени на проведената на 25.10.2019 г. конференция „Предизвикай: Вписванията!“, организирана от Професионален сайт „Предизвикай правото!“ и Съюза на съдиите в България.

Сборникът предлага резултата от общите усилия на своите автори да посрещнат предизвикателствата, които действащото законодателство и актуалната съдебна практика отправя към въпросите на вписванията в различните регистри, поддържани в България.

За закупуване на книгата: поръчка он лайн на следния линк или в книжарниците на Сиела.

Видео от конференцията „Предизвикай: Вписванията!“:

Related posts:

Filed under: Вещно право, Облигационно право, Поредица "Предизвикай: Правото!", Сборници, Семейно и наследствено право · Tags: , ,

Comments are closed.