Articles Comments

Предизвикай правото! » Годишници, Книги, Облигационно право, Поредица "Предизвикай: Съдебната практика!", Трудово право, Търговско право » Предизвикай: Съдебната практика! Облигационно и търговско право: 2019

Предизвикай: Съдебната практика! Облигационно и търговско право: 2019


Годишник
 № 9 (2019) от библиотека „Облигационно и търговско право“ от поредицата „Предизвикай: Съдебната практика!

Заглавие: „Предизвикай: Съдебната практика! Облигационно и търговско право: 2019″

Тип: годишник (електронна книга)

Библиотека: Облигационно и търговско право

Година: 2020

СъставителиСтоян СтавруРумен Неков

Художник на корицата: Фиделия Косева

ISBN: 978-954-28-3327-7

Дата на издаване: 12-и ноември 2020 г.

Място на издаване: София

Обем: 687 стр.

Издателство: Сиела (виж цялата корица)

Свързана он лайн рубрика:

Предизвикай: Съдебната практика!

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА

Законната ипотека, наложена върху дворно място и сгради, разпростира действието си и върху бъдещите приращения върху имота във вида на новопостроена сграда на мястото на съборените по време на действие на ипотеката.

Решение № 24/15.04.2019 г. по гр.д. № 595/2018 г. на ВКС, I г.о.

За закупуване на книгата: поръчка он лайн на следния линк или в книжарниците на Сиела

Related posts:

Filed under: Годишници, Книги, Облигационно право, Поредица "Предизвикай: Съдебната практика!", Трудово право, Търговско право · Tags: ,

Comments are closed.