Articles Comments

Предизвикай правото! » Гражданско право - обща част, Книги, Поредица "Предизвикай: Правото!", Сборници » Предизвикай: Давността!

Предизвикай: Давността!

Книга №9 от поредицата „Предизвикай: Правото!

Заглавие: „Предизвикай: Давността!“

Тип: сборник с научни доклади

СъставителиСтоян Ставру и Делян Недев

Автори (по реда на публикациите): Константин Кунчев, Таня Градинарова, Елица Стоянова, Добри Тенев, Васил Петров, Мирослав Димитров, Диана Маринова, Димитър М. Иванов, Деян Петров, Николай Павлевчев, Ганета Минкова, Стефан Тихолов, Нина Тагарова, Тодор Тодоров, Димитрина Костадинова, Мартин Пенчев, Атанас Додов, Стоян Ставру, Делян Недев

Художник на корицата: Стоян Кораков

ISBN: 978-954-28-2354-4

Дата на издаване: 26-и юни 2017 г.

Място на издаване: София

Обем: 520 стр.

Издателство: Сиела (виж цялата корица)

Съдържаниеразгледай

Свързани статии:

По някои въпроси на вписването, добросъвестното владение и придобивната давност, поставени в съдебната практика

Библиография на публикации за давността (придобивна и погасителна) до 1951 г.“

Приложима ли е абсолютната давност в българското гражданско право?“

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА

“Времето разкрива всичко скрито и прикрива всичко ясно”

Сентенцията на Софокъл може да бъде прочетена и „юридически”: скритото владение има съмнителен юридически ефект във времето, а яснотата на вчерашния дълг избледнява с всеки изминал ден. Времето и правото си дават среща в давността. Може би времето е подчинило правото („нормативната сила на фактическото”). Или пък правото използва времето – когато и доколкото му е необходимо, за да оправдае своите решения („легитимиращата сила на фактическото”).

Чрез давността правото зачита ефекта, който времето оказва върху естеството и значението на отношенията между хората. Като оставя настрана спора дали погасителната и придобивната давност са двете страни на един и същ правен феномен, или представляват две напълно различни лица на времето в правото, настоящата книга се съсредоточава върху практическите въпроси на давността в различните правни отрасли, предлагайки решенията на своите автори.

Книгата обединява най-актуалните въпроси на давността и има за цел да бъде от полза на съдии, съдебни изпълнители, нотариуси, адвокати, юрисконсулти, както и на всеки интересуващ се от давността юрист, включително и на студентите по право.

За закупуване на книгата: поръчка он лайн на следния линк или в книжарниците на Сиела.

Видео от конференцията „Предизвикай: Давността!“:

Related posts:

Filed under: Гражданско право - обща част, Книги, Поредица "Предизвикай: Правото!", Сборници · Tags: , ,

Comments are closed.