Articles Comments

Предизвикай правото! » Вещно право » Междусъседски отношения. Вещноправни аспекти

Междусъседски отношения. Вещноправни аспекти

Междусъседски отношения. Вещноправни аспектиЗаглавие: „Междусъседски отношения. Вещноправни аспекти“

Автор: Стоян Ставру

ISBN: 978-954-9499-20-9

Дата на издаване: 20 май 2008 г.

Място на издаване: София

Обем: 292 стр.

Съдържание: разгледай

Издателство: Фенея

Свързана статия: разгледай

 

Въведение

Междусъседските отношения са част от живота на всеки човек. Тяхното съществуване е обективно обусловено от особеностите на физическия свят, който обитаваме и в който са разположени вещите, които притежаваме.

Междусъседските отношения са съпътствали човечеството от началото на неговата история и са били обект на уредба от приложимите от него правила – обичайни, религиозни, морални, правни. Тяхното съдържание е отразявало съществуващите във всеки един исторически момент нагласи и обективни дадености. Именно във връзка с отношенията между собствениците на съседните имоти са възникнали и са се развили редица правни институти, сред които са поземлените сервитути, междусъседските отстояния за сгради и растения, търпимите действия, етажната собственост, комплексите от затворен тип и пр.

Ежедневният характер и обективната неизбежност на междусъседските отношения определя тяхната осезаемост и висока емоционална ангажираност на участващите в тях лица. Поради това междусъседските спорове се характеризират с редица особености, които изискват прилагането на по-специфичен законодателен и правораздавателен подход.

Настоящото изложение се поставя за цел обединяването на различните аспекти на междусъседските отношения, които до този момент се разглеждат откъслечно и несистематично в българското вещно право. То включва четири раздела, представени последователно: І. Необходимост и значение на междусъседските отношения; ІІ. Граници между съседните имоти; ІІІ. Въздействия върху чужди съседни имоти и ІV. Взаимодействия при ползването на съседни имоти.

Разработката е предназначена за практикуващи юристи и студенти по право, но ще представлява интерес и за всеки, който възприема участието си в огромното разнообразие от междусъседски отношения като ежедневно предизвикателство и неизбежна част от своя живот.

От автора.

За закупуване на книгата: поръчка он лайн на следния линк (втори линк) или в книжарницата на „Нова звезда“ на следния адрес: гр. София, ул. Пиротска № 7, тел. 029831919, 0895770780.

Ако срещнете затруднения с намирането и закупуването на книгата, може да се обърнете директно към автора.

Related posts:

Filed under: Вещно право · Tags: ,

Comments are closed.