Articles Comments

Предизвикай правото! » Вещно право

Публични вещни права

Публични вещни права

Заглавие: „Публични вещни права. Конституционноправни и вещноправни аспекти “ Автор: Стоян Ставру; Петър Илиев ISBN: 978-954-9499-06-3 Дата на издаване: 10 юни 2009 г. (второ издание) Място на издаване: София Обем: 128 стр. Съдържание: разгледай Издателство: Фенея Свързана статия: разгледай   Въведение към второ издание С оглед на интереса, който предизвика първото издание на настоящата монография, предлагаме на читателите второто редактирано издание, посветено на въпросите на публичните вещни права според българското законодателство. С уважение: от авторите 2009 г. Въведение към първо издание Безспорно е въведеното конституционноправно разграничение между публичната и частната собственост, както в … Read entire article »

Filed under: Вещно право

Въпроси на етажната собственост

Въпроси на етажната собственост

Заглавие: „Въпроси на етажната собственост“ Автор: Стоян Ставру ISBN: 978-954-730-580-9 Дата на издаване: 08 май 2009 г. Място на издаване: София Обем: 328 стр. Съдържание: разгледай Издателство: Сиби Свързани статии: „Как възниква жилищният комплекс от затворен тип?“ „Къде се вписва договорът за управление на жилищен комплекс от затворен тип?“ „Права и задължения на ползвателите след промените в ЗУЕС“ Въведение Със Закона за управление на етажната собственост се уредиха редица нови правни институти, сред които: жилищните комплекси от затворен тип като особен режим за управление на общите части на сграда в … Read entire article »

Filed under: Вещно право

Вещноправно действие на смъртта

Вещноправно действие на смъртта

Заглавие: „Вещноправно действие на смъртта“ Автор: Стоян Ставру ISBN: 978-954-730-522-9 Дата на издаване: 26 септември 2008 г. Място на издаване: София Обем: 328 стр. Съдържание: разгледай Издателство: Сиби Свързана статия: разгледай Въведение  Като биологично и социално явление смъртта има огромно значение за човека. В исторически план с нея са били свързани огромен брой погребални обичаи и практики, свидетелстващи за различните религиозни вярвания на отделните народи. Смъртта е представлявала интерес още за древните философи и мислители, които често са пречупвали възгледите си за … Read entire article »

Filed under: Вещно право

Междусъседски отношения. Вещноправни аспекти

Междусъседски отношения. Вещноправни аспекти

Заглавие: „Междусъседски отношения. Вещноправни аспекти“ Автор: Стоян Ставру ISBN: 978-954-9499-20-9 Дата на издаване: 20 май 2008 г. Място на издаване: София Обем: 292 стр. Съдържание: разгледай Издателство: Фенея Свързана статия: разгледай   Въведение Междусъседските отношения са част от живота на всеки човек. Тяхното съществуване е обективно обусловено от особеностите на физическия свят, който обитаваме и в който са разположени вещите, които притежаваме. Междусъседските отношения са съпътствали човечеството от началото на неговата история и са били обект на уредба от приложимите от него правила … Read entire article »

Filed under: Вещно право

Човешкото тяло като предмет на вещни права

Човешкото тяло като предмет на вещни права

Заглавие: „Човешкото тяло като предмет на вещни права“ Автор: Стоян Ставру ISBN: 978-954-730-474-1 Дата на издаване: 21 март 2008 г. Място на издаване: София Обем: 216 стр. Съдържание: прегледай Издателство: Сиби Свързана статия: прегледай Въведение Многобройните постижения на научно техническия прогрес, развитието на биотехнологиите и нарастващите възможности на генетиката като наука поставят с все по-голяма актуалност въпросите, свързани с отношението на правото към човешкото тяло. Част от тези въпроси са: Собственик ли е човекът на своето тяло и каква е юридическата съдба на … Read entire article »

Filed under: Вещно право, Книги