Articles Comments

Предизвикай правото! » Вещно право

Предизвикай: Изпълнителния процес!

Предизвикай: Изпълнителния процес!

Книга №5 от поредицата „Предизвикай: Правото!„ Заглавие: „Предизвикай: Изпълнителния процес!“ Тип: сборник с научни доклади Съставители: Стоян Ставру и Васил Петров Автори (по реда на публикациите): Константин Кунчев, Светослав Пандилов, Румен Неков, Борис Велинов, Васил Петров, Делян Недев, Стоян Ставру, Иван Георгиев, Димитър Иванов, Валентина Попова, Галина Николова, Стефан Тихолов, Таня Градинарова Художник на корицата: Стоян Кораков ISBN: 978-954-28-1995-0 Дата на издаване: 28-и май 2016 г. Място на издаване: София Обем: 372 стр. Издателство: Сиела (виж цялата корица) Съдържание: разгледай Свързани статии: „За основанието при неоснователното обогатяване между съпрузи“ „За някои недействителни клаузи на брачния договор“ „Уредба на брачния договор в българската и други правни … Read entire article »

Filed under: Вещно право, Книги, Поредица "Предизвикай: Правото!", Сборници

Владението. Юридически фрагменти

Владението. Юридически фрагменти

Книга №2 от поредицата „Предизвикай: Правото!“ Заглавие: „Владението. Юридически фрагменти“ Тип: научна монография Автор: Стоян Ставру Художник на корицата: Стоян Кораков ISBN: 978-954-28-1736-9 Дата на издаване: 15-и октомври 2015 г. Място на издаване: София Обем: 370 стр. Издателство: Сиела (виж цялата корица) Съдържание: разгледай Библиография: разгледай Свързани статии: „Продължава ли владението върху сградата след нейното разрушаване?“ „Последващо предаване на владение, получено въз основа на предварителен договор“ КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА Владението е неизменна част от вещното право. То е един от фактите с най-голямо юридическо значение, който е вълнувал юристите още от древното римско право … Read entire article »

Filed under: Вещно право, Книги, Монографии, Поредица "Предизвикай: Правото!"

Отказът на съдията по вписванията

Отказът на съдията по вписванията

Заглавие: „Отказът на съдията по вписванията в практиката на Върховния касационен съд (2008-2011)“ Автор: Стоян Ставру ISBN: 978-954-9499-84-1 Дата на издаване: 25 юни 2012 г. Място на издаване: София Обем: 524 стр. Съдържание: разгледай Съдържание на систематизираната съдебна практика: разгледай Издателство: Фенея (виж цялата корица) Използвана литература: разгледай Свързани статии: „Преминаване на ипотеката при цесия на обезпеченото вземане“ (част от книгата) „Къде се вписва договорът за управление на жилищен комплекс от затворен тип?“ „Как десетгодишният срок по чл. 172 ЗЗД се отразява върху съществуването на ипотеката?“ За закупуване на книгата: поръчка он лайн на следния линк (втори … Read entire article »

Filed under: Вещно право, Книги

Съсобственост. Правни аспекти

Съсобственост. Правни аспекти

Заглавие: „Съсобственост. Правни аспекти“ Автор: Стоян Ставру ISBN: 978-954-730-644-8 Дата на издаване: 26 март 2010 г. Място на издаване: София Обем: 344 стр. Съдържание: разгледай Издателство: Сиби Свързани статии: разгледай Въведение Съсобствеността винаги е била определяна като временна и конфликтна категория, при която законодателят трябва да балансира интересите на няколко различни лица при използването на една и съща вещ. А както е известно, всяка конфликтна ситуация изисква подходяща правна регламентация. Богаството на отношенията между съсобствениците е провокирало немалко количество законови текстове, … Read entire article »

Filed under: Вещно право, Книги

Въпроси на българското вещно право

Въпроси на българското вещно право

Заглавие: „Въпроси на българското вещно право“ Автор: Стоян Ставру ISBN: 978-954-9499-14-8 Дата на издаване: 7 януари 2010 г. (второ издание) Място на издаване: София Обем: 896 стр. Въпроси: разгледай Съдържание: разгледай Издателство: Фенея Свързани статии: „Обем на завършеност при груб строеж„ „Как 10-годишният срок по чл. 172 ЗЗД се отразява върху съществуването на ипотеката„ „Вещноправна стабилност на принудителното изпълнение„ „Завет на владение„ „Органичната архитектура и вещното право„ „Роторен сервитут при ветрогенератор„ „ВКС потвърди съществуването на квазилични сервитути„  прочети още Въведение към второ издание  Една година след излизането на първото издание въпросите, … Read entire article »

Filed under: Вещно право, Книги

Публични вещни права

Публични вещни права

Заглавие: „Публични вещни права. Конституционноправни и вещноправни аспекти “ Автор: Стоян Ставру; Петър Илиев ISBN: 978-954-9499-06-3 Дата на издаване: 10 юни 2009 г. (второ издание) Място на издаване: София Обем: 128 стр. Съдържание: разгледай Издателство: Фенея Свързана статия: разгледай   Въведение към второ издание С оглед на интереса, който предизвика първото издание на настоящата монография, предлагаме на читателите второто редактирано издание, посветено на въпросите на публичните вещни права според българското законодателство. С уважение: от авторите 2009 г. Въведение към първо издание Безспорно е въведеното конституционноправно разграничение между публичната и частната собственост, както в … Read entire article »

Filed under: Вещно право

Въпроси на етажната собственост

Въпроси на етажната собственост

Заглавие: „Въпроси на етажната собственост“ Автор: Стоян Ставру ISBN: 978-954-730-580-9 Дата на издаване: 08 май 2009 г. Място на издаване: София Обем: 328 стр. Съдържание: разгледай Издателство: Сиби Свързани статии: „Как възниква жилищният комплекс от затворен тип?“ „Къде се вписва договорът за управление на жилищен комплекс от затворен тип?“ „Права и задължения на ползвателите след промените в ЗУЕС“ Въведение Със Закона за управление на етажната собственост се уредиха редица нови правни институти, сред които: жилищните комплекси от затворен тип като особен режим за управление на общите части на сграда в … Read entire article »

Filed under: Вещно право

Вещноправно действие на смъртта

Вещноправно действие на смъртта

Заглавие: „Вещноправно действие на смъртта“ Автор: Стоян Ставру ISBN: 978-954-730-522-9 Дата на издаване: 26 септември 2008 г. Място на издаване: София Обем: 328 стр. Съдържание: разгледай Издателство: Сиби Свързана статия: разгледай Въведение  Като биологично и социално явление смъртта има огромно значение за човека. В исторически план с нея са били свързани огромен брой погребални обичаи и практики, свидетелстващи за различните религиозни вярвания на отделните народи. Смъртта е представлявала интерес още за древните философи и мислители, които често са пречупвали възгледите си за … Read entire article »

Filed under: Вещно право

Междусъседски отношения. Вещноправни аспекти

Междусъседски отношения. Вещноправни аспекти

Заглавие: „Междусъседски отношения. Вещноправни аспекти“ Автор: Стоян Ставру ISBN: 978-954-9499-20-9 Дата на издаване: 20 май 2008 г. Място на издаване: София Обем: 292 стр. Съдържание: разгледай Издателство: Фенея Свързана статия: разгледай   Въведение Междусъседските отношения са част от живота на всеки човек. Тяхното съществуване е обективно обусловено от особеностите на физическия свят, който обитаваме и в който са разположени вещите, които притежаваме. Междусъседските отношения са съпътствали човечеството от началото на неговата история и са били обект на уредба от приложимите от него правила … Read entire article »

Filed under: Вещно право