Articles Comments

Предизвикай правото! » Поредица „Предизвикай: Правото!“

Лекарската грешка

Лекарската грешка

Книга №3 от поредицата „Предизвикай: Правото!“ Заглавие: „Лекарската грешка. Гражданска отговорност на лекаря в практиката на ВКС, Гражданска колегия“ Тип: сборник със съдебна практика (с предговор-коментар) Автор: Стоян Ставру Художник на корицата: Стоян Кораков ISBN: 978-954-28-1737-6 Дата на издаване: 15-и октомври 2015 г. Място на издаване: София Обем: 288 стр. Издателство: Сиела (виж цялата корица) Съдържание: разгледай Свързани статии: „Проблемът за лекарската грешка“ КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА Гражданската отговорност на лекаря обикновено е тема, която раздалечава медиците и юристите, като затваря между тях пространство на съмнение и страх. Разглеждането на юридическите измерения … Read entire article »

Filed under: Биоправо, Книги, Поредица "Предизвикай: Правото!", Сборници

Владението. Юридически фрагменти

Владението. Юридически фрагменти

Книга №2 от поредицата „Предизвикай: Правото!“ Заглавие: „Владението. Юридически фрагменти“ Тип: научна монография Автор: Стоян Ставру Художник на корицата: Стоян Кораков ISBN: 978-954-28-1736-9 Дата на издаване: 15-и октомври 2015 г. Място на издаване: София Обем: 370 стр. Издателство: Сиела (виж цялата корица) Съдържание: разгледай Библиография: разгледай Свързани статии: „Продължава ли владението върху сградата след нейното разрушаване?“ „Последващо предаване на владение, получено въз основа на предварителен договор“ КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА Владението е неизменна част от вещното право. То е един от фактите с най-голямо юридическо значение, който е вълнувал юристите още от древното римско право … Read entire article »

Filed under: Вещно право, Книги, Монографии, Поредица "Предизвикай: Правото!"

Публичноправни проблеми на трудовото право

Публичноправни проблеми на трудовото право

Книга №1 от поредицата „Предизвикай: Правото!„ Заглавие: „Публичноправни проблеми на трудовото право“ Тип: научна монотрафия Автор: Васил Петров Художник на корицата: Стоян Кораков ISBN: 978-954-28-1643-0 Дата на издаване: 6-и февруари 2015 г. Място на издаване: София Обем: 232 стр. Издателство: Сиела (виж цялата корица) Съдържание: разгледай Предговор: разгледай Библиография: разгледай Статии на Васил Петров: „Спиране на гражданско дело по чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК“ „Констатиране и обявяване недействителността на кандидатска листа или независим кандидат от Централната избирателна комисия“ КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА Книгата е първата от поредицата „Предизвикай правото!“, обединяваща авторски произведения на членове от екипа … Read entire article »

Filed under: Книги, Монографии, Поредица "Предизвикай: Правото!"