Articles Comments

Предизвикай правото! » Вещно право, Книги, Поредица "Предизвикай: Правото!", Сборници » Предизвикай: Изпълнителния процес!

Предизвикай: Изпълнителния процес!

Книга №5 от поредицата „Предизвикай: Правото!

Заглавие: „Предизвикай: Изпълнителния процес!“

Тип: сборник с научни доклади

Съставители: Стоян Ставру и Васил Петров

Автори (по реда на публикациите): Константин Кунчев, Светослав Пандилов, Румен Неков, Борис Велинов, Васил Петров, Делян Недев, Стоян Ставру, Иван Георгиев, Димитър Иванов, Валентина Попова, Галина Николова, Стефан Тихолов, Таня Градинарова

Художник на корицата: Стоян Кораков

ISBN: 978-954-28-1995-0

Дата на издаване: 28-и май 2016 г.

Място на издаване: София

Обем: 372 стр.

Издателство: Сиела (виж цялата корица)

Съдържание: разгледай

Свързани статии:

За основанието при неоснователното обогатяване между съпрузи“

За някои недействителни клаузи на брачния договор“

Уредба на брачния договор в българската и други правни системи“

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА

При липсата на законодателно уредено производство за гражданска несъстоятелност – т. нар. фалит на физически лица, както и при отсъствието на абсолютна погасителна давност в българското гражданско право, много длъжници и кредитори се оказаха заключени в лабиринта на принудителното изпълнение. Принудителното изпълнение се превърна в мястото, където се поставят множество преплетени материалноправни и процесуалноправни проблеми, които бихме могли да отнесем към облигационното, търговското, вещното, семейното, наследственото право и гражданския процес. Това огромно разнообразие на теоретични и практически проблеми са предопределили и разноликостта на темите, с които читателите на настоящия сборник ще имат възможността да се запознаят.

Книгата обединява най-актуалните въпроси на изпълнителния процес и има за цел да бъде от полза на съдии, съдебни изпълнители, нотариуси, адвокати, юрисконсулти, както и на всеки интересуващ се от принудителното изпълнение юрист, включително и на студентите по право.

За закупуване на книгата: поръчка он лайн на следния линк или в книжарниците на Сиела.

Видео от конференцията „Предизвикай: Изпълнителния процес!“:

Related posts:

Filed under: Вещно право, Книги, Поредица "Предизвикай: Правото!", Сборници · Tags: , ,

Comments are closed.