Articles Comments

Предизвикай правото! » Вещно право, Книги, Монографии, Поредица "Предизвикай: Правото!" » Владението. Юридически фрагменти

Владението. Юридически фрагменти

Книга №2 от поредицата „Предизвикай: Правото!

Заглавие: „Владението. Юридически фрагменти“

Тип: научна монография

Автор: Стоян Ставру

Художник на корицата: Стоян Кораков

ISBN: 978-954-28-1736-9

Дата на издаване: 15-и октомври 2015 г.

Място на издаване: София

Обем: 370 стр.

Издателство: Сиела (виж цялата корица)

Съдържаниеразгледай

Библиографияразгледай

Свързани статии:

Продължава ли владението върху сградата след нейното разрушаване?

Последващо предаване на владение, получено въз основа на предварителен договор

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА

Владението е неизменна част от вещното право. То е един от фактите с най-голямо юридическо значение, който е вълнувал юристите още от древното римско право и продължава да бъде важна част от съвременните европейски законодателства. Настоящата книга си поставя за цел да обедини някои по-нетрадиционни фрагменти от вещноправните проблеми на владението, включително въпросите относно фактическия състав и правните последици на придобивната давност. Богатата съдебна практика през последните години, сред която и Тълкувателно решение № 4/2012 г. на ОСГК на ВКС, съдържа огромно разнообразие от идеи, част от които са представени, анализирани и развити в страниците на настоящата книга.

„Владението. Юридически фрагменти“ е книга, насочена към практикуващите юристи, които са запазили вкуса си към детайла и спецификата на конкретните казуси. Тя е и книга, която търси своите приятели сред всички, които са готови да спорят и заедно да търсят възможните отговори на традиционни (вещноправни) въпроси.

За закупуване на книгата: поръчка он лайн на следния линк или в книжарниците на  Сиела.

Видеозапис на официалното представяне на книгата: предстои!

Related posts:

Filed under: Вещно право, Книги, Монографии, Поредица "Предизвикай: Правото!" · Tags: ,

Comments are closed.