Articles Comments

Предизвикай правото! » Гражданско право - обща част, Книги » Недееспособността на физическите лица. Съвременни предизвикателства

Недееспособността на физическите лица. Съвременни предизвикателства

Заглавие: „Недееспособността на физическите лица. Съвременни предизвикателства“

Тип: научна монография

АвторСтоян Ставру

Художник на корицата: Стоян Кораков

ISBN: 978-619-198-046-8

Дата на издаване: 30-и септември 2016 г.

Място на издаване: София

Обем: 238 стр.

Издателство: Нова звезда (виж цялата корица - вариант 1 и вариант 2)

Книгата е издадена с идентично съдържание в две различни корици!

Свързана статия:

Последно пълномощно за възрастни и социално слаби хора

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА

Настоящата книга разглежда гражданскоправните въпроси на недееспособността на физическите лица в контекста на предлаганата реформа в българското лично право. Изследват се границите на потенциала, съдържащ се в правната фигура на запрещението като подход на ограничаване и изключване, както и възможностите за неговата замяна с разнообразен набор от подпомагащи и включващи правни инструменти. Водещият метод на изследването е интердисциплинарният, като решенията се търсят и проверяват през редуващите се перспективи на правото и на философията.

Книгата е предизвикателство към различни по вид специалисти: юристи, философи, социолози, психолози, психиатри, лекари, медицински специалисти. Тя би заинтригувала и всеки, който се вълнува от съвременния дебат за правния статус на хората с интелектуални и волеви неспособности.

За закупуване на книгата: поръчка он лайн на следния линк или в книжарниците на Нова звезда.

Втора корица на книгата:

Related posts:

Filed under: Гражданско право - обща част, Книги · Tags: ,

Comments are closed.