Articles Comments

Предизвикай правото! » Годишници, Книги, Поредица "Предизвикай: Съдебната практика!", Трудово право, Търговско право » Предизвикай: Съдебната практика! Облигационно и търговско право: 2018. Том II

Предизвикай: Съдебната практика! Облигационно и търговско право: 2018. Том II


Годишник
 № 6 (2018) от библиотека „Облигационно и търговско право“ от поредицата „Предизвикай: Съдебната практика!

Заглавие: „Предизвикай: Съдебната практика! Облигационно и търговско право: 2018. Том II“

Тип: годишник

Библиотека: Облигационно и търговско право

Година: 2018

СъставителиСтоян СтавруРумен Неков

Художник на корицата: Фиделия Косева

ISBN: 978-954-28-2921-8

Дата на издаване: 13-и юни 2019 г.

Място на издаване: София

Обем: 432 стр.

Издателство: Сиела (виж цялата корица)

Съдържаниеразгледай

Свързана он лайн рубрика:

Предизвикай: Съдебната практика!

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА

Недвижимите имоти и движимите вещи, останали непродадени в производството по несъстоятелност след прекратяване на производството и заличаване на длъжника от търговския регистър, остават собственост на физическото лице, когато длъжникът е едноличен търговец, съответно стават собственост на държавата или на общините по аналогия на чл. 11 ЗН, когато длъжникът е търговец-юридическо лице, освен ако в закон не е предвидено друго.

Тълкувателно решение № 1/03.12.2018 г. по тълк. д. № 1/2017 г. на ВКС, ОСТК

За закупуване на книгата: поръчка он лайн на следния линк или в книжарниците на Сиела.

Related posts:

Filed under: Годишници, Книги, Поредица "Предизвикай: Съдебната практика!", Трудово право, Търговско право · Tags: , ,

Comments are closed.