Articles Comments

Предизвикай правото! » Годишници, Книги, Облигационно право, Поредица "Предизвикай: Съдебната практика!" » Предизвикай: Съдебната практика! Облигационно и търговско право: 2018. Том I

Предизвикай: Съдебната практика! Облигационно и търговско право: 2018. Том I


Годишник
 № 6 (2018) от библиотека „Облигационно и търговско право“ от поредицата „Предизвикай: Съдебната практика!

Заглавие: „Предизвикай: Съдебната практика! Облигационно и търговско право: 2018. Том I“

Тип: годишник

Библиотека: Облигационно и търговско право

Година: 2018

СъставителиСтоян СтавруРумен Неков

Художник на корицата: Фиделия Косева

ISBN: 978-954-28-2855-6

Дата на издаване: 13-и юни 2019 г.

Място на издаване: София

Обем: 392 стр.

Издателство: Сиела (виж цялата корица)

Съдържаниеразгледай

Предговорразгледай

Свързана он лайн рубрика:

Предизвикай: Съдебната практика!

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА

От гледна точка на чл. 52 ЗЗД обаче е справедливо и други лица, извън най-близкия семеен и родствен кръг, да могат да получат обезщетение за неимуществени вреди, ако са създали с починалия постоянна, трайна и дълбока емоционална връзка, заради съдържанието на която търпят морални болки и страдания от смъртта му, сравними по интензитет и продължителност с болките и страданията на най-близките.

Тълкувателно решение № 1/21.06.2018 г. по тълк.д. № 1/2016 г. на ВКС, ОСНГТК

За закупуване на книгата: поръчка он лайн на следния линк или в книжарниците на Сиела.

Related posts:

Filed under: Годишници, Книги, Облигационно право, Поредица "Предизвикай: Съдебната практика!" · Tags: , ,

Comments are closed.