Articles Comments

Предизвикай правото! » Вещно право, Книги » Сервитутните права според българското законодателство

Сервитутните права според българското законодателство

Заглавие: „Сервитутните права според българското законодателство“

Тип: научна монография

АвторСтоян Ставру

Художник на корицата: Стоян Кораков, като е използвана картина на Антон Гошев

ISBN: 978-619-198-140-3

Дата на издаване: 19 ноември 2020 г.

Място на издаване: София

Обем: 568 стр.

Издателство: Нова звезда (виж цялата корица)

Съдържаниеразгледай

Предговор: разгледай

Свързани статии:

Служещите вещи

Роторен“ сервитут при ветрогенератор?

ВКС потвърди съществуването на квазилични сервитути

Кратко представяне

Настоящата книга се публикува на базата на дисертационен труд със заглавие „Правна същност на сервитутните права според българското законодателство“, защитен през 2009 г. за придобиване на образователна и научна степен „доктор по гражданско и семейно право“, и представлява негов разширен вариант. Научен ръководител на дисертационния труд е проф. д.ю.н. Екатерина Матеева, а рецензенти: проф. д.ю.н. Иван Русчев и проф. д.ю.н. Методи Марков. Текстът е съобразен с българското законодателство, действало към момента на неговата защита.

Книгата може да се закупи от следния линк.

Related posts:

Filed under: Вещно право, Книги · Tags:

Comments are closed.