Articles Comments

Предизвикай правото! » Поредица "Предизвикай: Съдебната практика!", Тематичници » Предизвикай: Етажната собственост! (2008 – 2018) Том II

Предизвикай: Етажната собственост! (2008 – 2018) Том II

Тематичник №1 (Том 2) от библиотека „Закон за собствеността“ от поредицата „Предизвикай: Съдебната практика!

Заглавие: „Предизвикай: съдебната практика! Етажна собственост: 2008 – 2018. ЗС, Глава IV, Том II“

Том: II

Тип: тематичник

Библиотека: Закон за собствеността

Години: 2008-2018

СъставителСтоян Ставру

Художник на корицата: Фиделия Косева

ISBN: 978-954-28-2712-2

Дата на издаване: 17-и октомври 2018 г.

Място на издаване: София

Обем: 377-758 стр., xix-xxviii

Издателство: Сиела (виж цялата корица)

Съдържаниеразгледай

Свързана он лайн рубрика:

Предизвикай: Съдебната практика!

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА

При решенията на етажната собственост няма насрещни права и задължения, както при сделките. Субективните предели на действие на решенията на общото събрание на етажната собственост са по широки от тези на многостранните сделки. След влизането им в сила решенията на етажните собственици са задължителни за всички етажни собственици, включително за тези които са гласували против, за неучаствалите във вземането им и за лицата, които по-късно ще станат етажни собственици или обитатели. Същевременно задължителността им отпада за лицата, които вече не са етажни собственици или обитатели, дори да са гласували за тях.“

Решение № 39/19.02.2013 г. по гр.д. № 657/2012 г. на ВКС, I г.о.

За закупуване на книгата: поръчка он лайн на следния линк или в книжарниците на Сиела

Related posts:

Filed under: Поредица "Предизвикай: Съдебната практика!", Тематичници · Tags: , ,

Comments are closed.