Articles Comments

Предизвикай правото! » Поредица "Предизвикай: Съдебната практика!", Тематичници » Предизвикай: Етажната собственост! (2008 – 2018) Том I

Предизвикай: Етажната собственост! (2008 – 2018) Том I

Тематичник №1 (Том 1) от библиотека „Закон за собствеността“ от поредицата „Предизвикай: Съдебната практика!

Заглавие:  “Предизвикай: съдебната практика! Етажна собственост: 2008 – 2018 (с 32 тематични карти). ЗС, Глава IV, Том I“

Том: I

Тип: тематичник

Библиотека: Закон за собствеността

Години: 2008-2018

СъставителСтоян Ставру

Художник на корицата: Фиделия Косева

ISBN: 978-954-28-2711-5

Дата на издаване: 17-и октомври 2018 г.

Място на издаване: София

Обем: i-xiix, xix-xxxiii, 1-376 стр.

Издателство: Сиела (виж цялата корица)

Съдържаниеразгледай

Предговор: Поетика на съдебния текст

Свързана он лайн рубрика:

Предизвикай: Съдебната практика!

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА

Институтът на етажната собственост има за цел да регламентира отношенията между титулярите на право на собственост върху различни обекти в една и съща сграда и да предотврати в най-голяма степен възможните конфликти между тях, включително при ползване на общите части. Абсолютното избягване на разногласия между правните субекти е невъзможно предвид различните интереси, които има всеки от тях, поради което уредбата на отношенията в етажната собственост е основана на принципа „според решението на мнозинството”.

Тълкувателно решение № 2/25.05.2017 г. по тълк.д. № 2/2016 г. на ВКС, ОСГК

За закупуване на книгата: поръчка он лайн на следния линк или в книжарниците на Сиела

Related posts:

Filed under: Поредица "Предизвикай: Съдебната практика!", Тематичници · Tags: , ,

Comments are closed.