Articles Comments

Предизвикай правото! » Вещно право, Книги » Съсобственост. Правни аспекти

Съсобственост. Правни аспекти

Заглавие: „Съсобственост. Правни аспекти“

Автор: Стоян Ставру

ISBN: 978-954-730-644-8

Дата на издаване: 26 март 2010 г.

Място на издаване: София

Обем: 344 стр.

Съдържание: разгледай

Издателство: Сиби

Свързани статии: разгледай

Въведение

Съсобствеността винаги е била определяна като временна и конфликтна категория, при която законодателят трябва да балансира интересите на няколко различни лица при използването на една и съща вещ. А както е известно, всяка конфликтна ситуация изисква подходяща правна регламентация. Богаството на отношенията между съсобствениците е провокирало немалко количество законови текстове, съдебна практика и доктринални становища по редица въпроси на съсобствеността.

Целта на настоящата книга е да направи опит за систематичното им обобщаване и анализ с оглед изискванията и реалностите на съвременния граждански оборот. Дори и провокирането на най-малкото съмнение относно някои от изглеждащите като очевидни отговори на класическите вещноправни въпроси относно съсобствеността ще представлява успех за автора. Защото едно от основните предимства на мислещия човек е способността му да подлага под съмнение разбиранията си, включително и тези, които изглеждат безспорни.

Както прави впечатление и от съдържанието, в настоящото изследване не е разгледан въпросът за съдебната делба, който е бил предмет на множество сериозни монографии в българската правна доктрина. Фокусът на настоящата книга са материалноправните въпроси, свързани със съсобствеността: възникването, прекратяването на съсобствеността и вътрешните правоотношения между съсобствениците.

При анализа на правните въпроси на съсобствеността са взети предвид съществуващите и достъпни на автора монографии, коментари и статии, публикувани до януари 2010 г., както и актуалното към този момент българско законодателство.

Авторът вярва, че книгата ще бъде полезна на практикуващи адвокати, юрисконсулти, нотариуси, магистрати, студенти, както и на всеки читател, който е изкушен от правните въпроси на съсобствеността.

От автора

За закупуване на книгата: поръчка он лайн на следния линк или в някоя от книжарниците на ИК „Сиби“ – виж списък тук.

Ако срещнете затруднения с намирането и закупуването на книгата, може да се обърнете директно към автора.

Related posts:

Filed under: Вещно право, Книги · Tags: ,

Comments are closed.