Articles Comments

Предизвикай правото! » Книги, Облигационно право, Поредица "Предизвикай: Правото!", Сборници » Предизвикай: Неоснователното обогатяване!

Предизвикай: Неоснователното обогатяване!

Книга №16 от поредицата „Предизвикай: Правото!

Заглавие: „Предизвикай: Неоснователното обогатяване!“

Тип: сборник с научни доклади

СъставителиСтоян СтавруДимитър Топузов и Николай Павлевчев

Автори (по реда на публикациите):  Малина Новкиришка, Янаки Стоилов, Бойка Чернева, Поля Голева, Красимир Митев, Ивайло Малинов, Димитър Стоянов, Делян Недев, Дияна Асеникова, Андреан Славчев, Атанас Петров, Стоян Ставру, Александър Александров, Стефан Тихолов, Румен Неков, Николай Павлевчев, Васил Петров, Деян Драгиев

Рецензенти: проф. д-р Поля Голева, доц. д-р Красимир Митев, доц. д-р Стоян Ставру, Албена Бонева и Николай Марков

Художник на корицата: Стоян Кораков (по картина на Василий Кандински)

ISBN: 978-954-28-2937-9

Дата на издаване: 26-и юли 2019 г.

Място на издаване: София

Обем: 489 стр.

Издателство: Сиела (цялата корица)

Съдържаниеразгледай

Предговорразгледай

Свързани статии:

 За основанието при неоснователното обогатяване между съпрузи”

Изпълнение на нравствен дълг“

За изискуемостта, падежа и забавата при задължението за връщане на дадено при начална липса на основание“

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА

Сборникът съдържа 17 статии, систематизирани в 5 тематични раздела, посветени на проблемите на неоснователното обогатяване, включително на историческите, общотеоретичните, частноправните и публичноправните аспекти на неоснователното обогатяване. По-голямата част от статиите бяха представени на проведената на 19.10.2018 г. конференция „Предизвикай: Неоснователното обогатяване!“, организирана от Професионален сайт „Предизвикай правото!“ и Съюза на съдиите в България.

Сборникът предлага резултата от общите усилия на своите автори да посрещнат предизвикателствата, които действащото законодателство и актуалната съдебна практика отправя към въпросите на неоснователното обогатяване.

За закупуване на книгата: поръчка он лайн на следния линк или в книжарниците на Сиела.

Видео от конференцията „Предизвикай: Неоснователното обогатяване!“:

Related posts:

Filed under: Книги, Облигационно право, Поредица "Предизвикай: Правото!", Сборници · Tags:

Comments are closed.