Articles Comments

Предизвикай правото! » Книги, Поредица "Предизвикай: Правото!", Сборници, Търговско право » Предизвикай: Несъстоятелността!

Предизвикай: Несъстоятелността!

Книга №13 от поредицата „Предизвикай: Правото!

Заглавие: „Предизвикай: Несъстоятелността!“

Тип: сборник с научни доклади

СъставителиСтоян Ставру, Теофана Евгениева и Николай Павлевчев

Автори (по реда на публикациите):  Нели Маданска, Делян Недев, Димитър Иванов, Теофана Евгениева, Николай Павлевчев, Снежанка Балджиева, Стоян Ставру, Елица Попхлебарова, Румен Неков, Стефан Тихолов, Константин Кунчев, Петър Топуров, Боряна Мусева, Деян Драгиев, Мартин Пенчев, Васил Петров

Художник на корицата: Стоян Кораков

ISBN: 978-954-28-2640-8

Дата на издаване: 03-и юли 2018 г.

Място на издаване: София

Обем: 400 стр.

Издателство: Сиела (виж цялата корица)

Съдържаниеразгледай

Свързани статии:

Подлежи ли на обжалване определението по чл. 638, ал. 3 ТЗ?“

Предложение за отправяне на искане за приемане на тълкувателно решение по спорни въпроси на несъстоятелността

Предявяване на искове срещу длъжника след откриване на производството по несъстоятелност

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА

Сборникът съдържа 15 статии, систематизирани в 5 тематични раздела, посветени на проблемите на несъстоятелността, включително на въпросите на трансграничната несъстоятелност и производството по стабилизация. По-голямата част от статиите бяха представени на проведената на 27.10.2017 г. конференция „Предизвикай: Несъстоятелността!“, организирана от Професионален сайт „Предизвикай правото!“ и Съюза на съдиите в България.

Предлагайки отговорите на своите автори, текстовете, които може да прочетете в тази книга, имат за цел да допринесат за едно по-задълбочено и по-провокативно мислене по въпросите на несъстоятелността и стабилизацията.

За закупуване на книгата: поръчка он лайн на следния линк или в книжарниците на Сиела.

Видео от конференцията „Предизвикай: Несъстоятелностт!“:

 

Related posts:

Filed under: Книги, Поредица "Предизвикай: Правото!", Сборници, Търговско право · Tags: , ,

Comments are closed.