Articles Comments

Предизвикай правото! » Вещно право, Годишници, Гражданско право - обща част, Книги, Поредица "Предизвикай: Съдебната практика!", Семейно и наследствено право » Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско право: 2018

Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско право: 2018

Годишник № 5 (2018) от библиотека „Гражданско право“ от поредицата „Предизвикай: Съдебната практика!

Заглавие: „Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско право: 2018″

Тип: годишник

Библиотека: Гражданско право

Година: 2018

СъставителиСтоян СтавруРумен Неков

Художник на корицата: Фиделия Косева

ISBN: 978-954-28-2854-9

Дата на издаване: 15-и април 2019 г.

Място на издаване: София

Обем: 720 стр.

Издателство: Сиела (виж цялата корица)

Съдържаниеразгледай

Предговорразгледай

Свързана он лайн рубрика:

Предизвикай: Съдебната практика!

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА

Когато в споразумението съпрузите са изразили воля какви са квотите им в съсобствеността, предвиденото в чл. 9 и чл. 20а ЗЗД и законовата възможност за вещнотранслативен ефект на споразумението с решението за развод, изключват в следващ исков процес да се установи пълна трансформация на лично имущество или различни квоти. Когато квотите на бившите съпрузи не са посочени, споразумението не възпрепятства възможността в следващ исков процес да бъде разгледан въпросът за различните (неравни) дялове в съсобствеността.

Тълкувателно решение № 3/29.11.2018 г. по тълк. дело № 3/2015 г. на ВКС, ОСГК

За закупуване на книгата: поръчка он лайн на следния линк или в книжарниците на Сиела.

Related posts:

Filed under: Вещно право, Годишници, Гражданско право - обща част, Книги, Поредица "Предизвикай: Съдебната практика!", Семейно и наследствено право · Tags: ,

Comments are closed.