Articles Comments

Предизвикай правото! » Годишници, Граждански процес, Поредица "Предизвикай: Съдебната практика!" » Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско процесуално право: 2018

Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско процесуално право: 2018


Годишник
 № 4 (2018) от библиотека „Гражданско процесуално право“ от поредицата „Предизвикай: Съдебната практика!

Заглавие: „Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско процесуално право: 2018″

Тип: годишник

Библиотека: Гражданско процесуално право

Година: 2018

СъставителиСтоян СтавруРумен Неков

Художник на корицата: Фиделия Косева

ISBN: 978-954-28-2825-9

Дата на издаване: 04-и април 2019 г.

Място на издаване: София

Обем: 720 стр.

Издателство: Сиела (виж цялата корица)

Съдържаниеразгледай

Предговорразгледай

Указател на съдебните актоверазгледай

Свързана он лайн рубрика:

Предизвикай: Съдебната практика!

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА

Като използва бланкетни понятия, нормативният акт неизбежно възлага на съдилищата функцията да ги изпълнят с конкретно съдържание. Така съдебната практика става съобразно волята на самия законодател съпричастна в конкретизацията на нормативния акт, без която той не може да бъде приложен.

Решение № 15/06.11.2018 г. на КС по к. д. № 10/2018 г.

Ролята на законодателя е и в това да създава правила за поведение, които да са ясни, непротиворечиви, а не да „разчита“ на тълкувателната дейност на Върховния касационен съд, която се изгражда на базата на натрупана противоречива съдебна практика, т.е. като последваща дейност, която е и за сметка на страните по съдебните дела.

Особено мнение по Решение № 15/06.11.2018 г. на КС по к. д. № 10/2018 г.

За закупуване на книгата: поръчка он лайн на следния линк или в книжарниците на Сиела

Related posts:

Filed under: Годишници, Граждански процес, Поредица "Предизвикай: Съдебната практика!" · Tags: ,

Comments are closed.